برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  14 , شماره  3 ; از صفحه 22 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وجود ژن cagA درسويه هاي هليکوباکتر پيلوري جدا شده از بيمـاران مبتلا به NUD، زخم هاي پپتيک و سرطان با روش PCR

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش میکروب شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

مقدمه: هليکوباکتر پيلوري در موکوس معده کلونيزه مي شود و انواعي از تظاهرات باليني در دستگاه فوقاني گوارش ايجاد مي کند. نتايج باليني عفونت هليکوباکتر پيلوري ممکن است در ارتباط با وجود يا عدم وجود ژن cagA باشد.
مواد و روش ها: به منظور بررسي وجود ژن cagA در سويه هاي هليکوباکتر پيلوري مرتبط باNon Ulcer Dyspepsia، زخم هاي پپتيک و سرطان معده، 150 نمونه بيوپسي از بيماران آلوده به هليکوباکتر پيلوري تهيه گرديد. نمونه هاي بيوپسي بر روي محيط اختصاصي تحت شرايط ميکروآئروفيليک کشت داده شد. پس از پايان مهلت انکوباسيـون، کلني هاي مشکوک به هليکوباکتر پيلوري با روش هاي بيوشيميايي تعيين هويت گرديد. در مـرحله بعد، کلني هاي باکتري جهت استخراج DNA مورد استفاده قرار گرفتند. در نهايت با استفاده از پرايمر اختصاصي، حضور يا عدم حضور ژن cagA با روش PCR مورد بررسي قرار گرفت.
يافته هاي پژوهش: از ميان نمونه هاي مورد بررسي در 92 مورد باکتري با روش کشت، ايزوله گرديد. پس از انجام PCR فراواني ژن cagA در سويه هاي مرتبط با بيماران مبتلا به NUD، زخم اثني عشر، زخم معده و سرطان معده به ترتيب برابر بود با 7/64% (22 مورد از 34 نمونه مورد مطالعه)، 100 % (28 مورد از 28 نمونه مورد مطالعه)، 90% (18 مورد از 20 نمونه مورد مطالعه) و 100% (10 مورد از 10 نمونه مورد مطالعه). تفاوت معني داري در همـراهي اين ژن با سويه هاي جدا شده از بيماران مبتلا به زخم هاي پپتيک و سرطان معده وجود داشت (P<0.05)، اما اين تفاوت در مورد سويه هاي جدا شده از بيماران NUD معني دار نبود (P=0.08).
نتيجه گيري نهايي: با توجه به نتايج اين مطالعه مي توان استنباط نمود که وجود ژنcagA  در سويه هاي هليکوباکترپيلوري مي تواند منجر به نوع شديد بيماري از جمله زخم هاي پپتيک و سرطان گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 178
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی