نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير و كارايي سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي و اجزاي عملكرد دانه دو رقم كلزا در منطقه اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف نيتروژن و كارايي آن بر عملكرد كمي و كيفي و اجزاي عملكرد دانه دو رقم كلزاي بهاره آزمايشي بصورت كرتهاي يكبار خرد شده با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با 4 تكرار در دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال زراعي 80-79 اجرا گرديد. در اين آزمايش ارقام (پي. اف 7045.91 وهايولا 308) به عنوان فاكتور اصلي و چهار ميزان نيتروژن (200, 150, 100 و 250 كيلوگرم در هكتار) بعنوان فاكتور فرعي مورد بررسي قرار گرفتند. صفات مورد بررسي در اين تحقيق عملكرد، اجزاي عملكرد دانه، درصد روغن و پروتئين دانه و نيز اندازه گيري روند جذب نيتروژن در كل گياه بود. نتايج نشان داد كه اختلاف معني داري بين ارقام، سطوح نيتروژن و اثر متقابل آنها در بيشتر صفات وجود دارد. بررسي روند جذب نيتروژن در سطوح مختلف كودي نشان داد كه هيبريد هايولا از محدوده كودپذيري پايين اما از كارايي مصرف نيتروژني بالايي نسبت به رقم پي.اف برخوردار است، بطوريكه عملكرد دانه و روغن بيشتري بدست آورده بود. نتايج اثرات متقابل نشان داد كه بالاترين عملكرد دانه و روغن در رقم پي.اف در سطح كودي 250 و در هيبريد هايولا در سطح كودي 150 كيلوگرم در هكتار بدست آمده است. همچنين اين نتيجه در مورد اجزاي عملكرد دانه، بجز وزن هزار دانه براي رقم پي.اف مشاهده شد. در ميان اجزاي عملكرد دانه، تعداد خورجين در بوته و تعداد دانه در خورجين همبستگي مثبت و معني داري با عملكرد دانه و روغن نشان دادند، در صورتي كه هبستگي منفي معني داري بين وزن هزار دانه و تعداد دانه در خورجين بدست آمد. همچنين بالا بودن ضريب همبستگي عملكرد دانه با عملكرد روغن نشان داد كه گزينش ارقام و سطوح نيتروژن مي تواند براساس عملكرد روغن مورد ارزيابي قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زنگانی، ا.، و کاشانی، ع.، و فتحی، ق.، و مسگرباشی، م. (1385). بررسی تاثیر و کارایی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا در منطقه اهواز. علوم کشاورزی ایران, 1-37(1 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)), 39-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59868Vancouver : کپی

زنگانی اسماعیل، کاشانی علی، فتحی قدرت اله، مسگرباشی موسی. بررسی تاثیر و کارایی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا در منطقه اهواز. علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2022August12];1-37(1 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)):39-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59868IEEE : کپی

زنگانی، ا.، کاشانی، ع.، فتحی، ق.، مسگرباشی، م.، 1385. بررسی تاثیر و کارایی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا در منطقه اهواز. علوم کشاورزی ایران, [online] 1-37(1 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)), pp.39-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59868. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی