برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  14 , شماره  55 ; از صفحه 59 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تجربي اثر روشهاي مختلف تجويز هپارين در جلوگيري از چسبندگي در التهاب عفوني و غيرعفوني صفاق در خوكچه هندي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دامپزشکی، کیلومتر 2 جاده سامان، دانشگاه شهرکرد
 
چکیده: 

زمينه و هدف: جراحي در ناحيه شكم مي تواند به چسبندگي هاي داخل شكمي و عوارض جانبي متعدد و حتي مرگ منجر شود؛ بنابراين دانشمندان براي جلوگيري از اين معضل، روشهاي مختلفي پيشنهاد كرده اند كه استفاده از هپارين به عنوان مهار كننده مسير انعقاد، يكي از آنها مي باشد. هدف از اين مطالعه، مقايسه روشهاي مختلف تجويز هپارين سديم در پيشگيري از چسبندگي بعد از عمل جراحي در محوطه شكمي بود.
روش بررسي: در اين مدل تجربي، 40 خوكچه هندي، به طور اتفاقي به 8 گروه مساوي در 2 دسته چهارتايي
A(1-4) و B(1-4) تقسيم شدند. گروه A1 و B1 به عنوان شاهد منفي در نظر گرفته شدند و هيچ داروي هپاريني دريافت نكردند. بعد از بيهوشي، شكافي به طول 1.5 سانتي متر در خط مياني شكم، ايجاد شد و در روده ها و صفاق، التهاب القا گرديد، سپس در دسته B(1-4)، با تلقيح داخل صفاقي (100 clony forming unit) 100 cfu باكتري اشريشياكلي، عفونت تجربي القا گرديد. سپس محل جراحي بخيه شد. گروه A2 و B2، روزي يكبار تا 3 روز هپارين با دوز 80 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم به صورت زيرپوستي و گروه A3 و B3، يك دوز 100 واحدي هپارين به صورت داخل صفاقي دريافت كردند و گروه A4 و B4، روزي يكبار تا 3 روز هپارين استاندارد با دوز 80 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم به صورت زيرپوستي توام با يك دوز 100 واحدي هپارين به صورت داخل صفاقي دريافت كردند. 21 روز پس از جراحي، خوكچه ها به روش انساني، معدوم و ميزان چسبندگي هاي صفاقي و واكنش هاي التهابي و ترميمي بررسي شد. نتايج با تست آماري Fisher exact test و نرم افزار آماري Sigma Stat مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: چسبندگي هاي صفاقي و واكنش هاي التهابي در گروه هاي آزمايش در مقايسه با گروه هاي كنترل، كاهش معني داري داشت
(P<0.05)، ولي هيچ تفاوت معني داري بين گروه هاي آزمايشي مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد، تجويز هپارين به صورت زيرپوستي، داخل صفاقي و تجويز توام آنها، بدون تفاوت هاي معني دار آماري، در كاهش چسبندگي و واكنش هاي التهابي در التهاب عفوني و غيرعفوني صفاق موثرند؛ بنابراين با توجه به آسان تر بودن روش تجويز داخل صفاقي، روش اخير براي جلوگيري از چسبندگي بعد از اعمال جراحي، توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی