برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  2 ; از صفحه 205 تا صفحه 215 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کشت درون شيشه اي دو رقم انگور ايراني و تعيين شرايط مناسب جهت کشت مريستم آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

دستيابي به روشهاي كشت درون شيشه اي جهت تكثير گياه مو، اولين قدم در بكارگيري تكنولوژي هاي زيستي براي اصلاح و عاري سازي اين گياه از عوامل بيماريزا مي باشد. در اين راستا تحقيقي در طي سالهاي 82-1381 بر روي دو رقم انگور معروف ايراني بي دانه سفيد (بي دانه) و شاهرودي (دانه دار)، در آزمايشگاههاي گروه علوم باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران انجام شد. به منظور استقرار درون شيشه اي ريزنمونه ها، آزمايشي شامل بررسي اثر زمان نمونه گيري طي فصل تابستان، نوع محيط كشت 1.2MS, MS) و WPM) و نوع ريزنمونه بر روي صفاتي مانند تعداد و طول شاخساره، وضعيت برگ و اندازه كالوس انجام شد. نتايج نشان داد که مناسبترين زمان نمونه گيري شهريور ماه، بهترين محيط كشت MS و مطلوبترين ريزنمونه ها قسمتهاي مياني و پاييني شاخساره در هر دو رقم مي باشند. در مرحله پرآوري، ابتدا اثر غلظتهاي مختلف هورمونهاي BA و IBA در محيط كشت MS، بر صفاتي چون تعداد، طول شاخساره و کيفيت آن بررسي شد. تيمار هورموني BA با غلظت يك ميلي گرم در ليتر در ارقام بيدانه سفيد و شاهرودي بهترين نتايج را در مرحله پرآوري نشان داد. در مرحله ريشه زايي، ريز قلمه ها در محيط كشت MS با نصف غلظت عناصر غذايي پرمصرف همراه با غلظت هاي مختلف هورمون IBA و شاهد بدون هورمون قرار گرفتند. تيمار 0.05 ميلي گرم در ليتر IBA و شاهد بهترين نتايج را بر درصد ريشه زايي، تعداد و طول ريشه در ريز قلمه ها در هر دو رقم ايجاد نمودند. مرحله سازگاري با انتقال گياهچه ها به گلخانه، استفاده از بستر كشت پيت و پرليت با نسبت 1:1 و تغذيه گياهچه ها با عناصر غذايي رقيق شده محيط كشت MS انجام شد. پس از يكماه، درصد موفقيت گياهچه هاي سازگار با شرايط محيطي در رقم بيدانه سفيد 85% و رقم شاهرودي80% بود. پس از تعيين بهترين شرايط كشت درون شيشه اي دو رقم انگور، كشت مريستم انتهايي در محيط كشت MS همراه با غلظتهاي مختلفي از BA و IBA انجام شد. مريستمها در تيمارهاي هورموني 0.5 ميلي گرم در ليتر BA در رقم بيدانه سفيد و 1 ميلي گرم در ليتر BA در رقم شاهرودي بخوبي رشد يافتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 381
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی