نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي روش هاي طرح تدريس اعضاي تيم با سخنراني همراه با پرسش و پاسخ بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، خیابان پروین اعتصامی، زنجان
 
چکیده: 
مقدمه: در دانشكده هاي پرستاري، براي آموزش، از روش سخنراني استفاده مي شود. يادگيري از طريق همياري، يكي از روش هاي متداول آموزشي است. اين مطالعه با هدف مقايسه روش طرح تدريس اعضاي تيم (Team member Teaching Design-TMTD) و روش تلفيقي سخنراني همراه با پرسش و پاسخ بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري انجام شده است. روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، از طرح دو گروهي با آزمون قبل و بعد استفاده شده است. نمونه مطالعه كليه دانشجويان ترم دوم پرستاري روزانه (27 نفر) و شبانه (20 نفر) دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 84-1383 بودند. مباحثي از واحد بهداشت جامعه (1) در يك گروه به روش TMTD و درگروه ديگر به روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ ارايه شد. پيشرفت تحصيلي دانشجويان با استفاده از آزمون قبل و بعد و يادآوري ارزيابي گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و براي مقايسه گروه ها ازآزمون t زوج و t مستقل استفاده شد. نتايج: ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجويان گروه تجربي پس از آموزش به روش TMTD،13± 2.5 و در گروه سخنرانی با پرسش و پاسخ 14.44±3.2 از كل نمره 22 بود. با اينكه نمرات در هر گروه نسبت به پيش آزمون افزايش معني داري داشت ولي نمرات دانشجويان در روش تلفيقي بطور معني داري بيشتر از TMTD بود. نتيجه گيري: روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ نسبت به روش TMTD بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان برتري داشت اما روش TMTD نيز، با فعال سازي دانشجويان در روند آموزش تاثيرات مثبت آموزشي داشته است. توصيه مي شود از هر دو روش در آموزش استفاده گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پیامی‌ بوساری‌، م.، و فتحی‌ آذر، ا.، و موسوی نسب، س. (1385). مقایسه اثربخشی روش های طرح تدریس اعضای تیم با سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 6(2 (پیاپی 16)), 45-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59487Vancouver : کپی

پیامی‌ بوساری‌ میترا، فتحی‌ آذر اسکندر، موسوی نسب سیدنورالدین. مقایسه اثربخشی روش های طرح تدریس اعضای تیم با سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1385 [cited 2022May26];6(2 (پیاپی 16)):45-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59487IEEE : کپی

پیامی‌ بوساری‌، م.، فتحی‌ آذر، ا.، موسوی نسب، س.، 1385. مقایسه اثربخشی روش های طرح تدریس اعضای تیم با سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 6(2 (پیاپی 16)), pp.45-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59487. 

 
بازدید یکساله 290 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی