برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ثبت اطلاعات در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: اطلاعات بيماران بستري از منابع بسيار مهم براي تحقيقات ، آموزش پزشکي ، فرايند درمان بيماران و مراجع قضايي به شمار مي رود و ثبت صحيح و کامل و به موقع آنها مي تواند نقش اساسي در توليد داده هاي مورد نياز اين گونه پژوهش ها ايفا نمايد. تحقيق حاضر به ارزيابي کمي و کيفي اين داده ها در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اردبيل مي پردازد.
روش كار: در اين تحقيق 370 پرونده بيمارستاني از بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اردبيل مورد بررسي قرار گرفت. در هر بيمارستان از بين پرونده هاي بيماران بستري شده متناسب با تعداد بستري شدگان يکسال، نمونه هايي بطور تصادفي انتخاب گرديد، سپس بر اساس برگ پذيرش و خلاصه ترخيص پرونده هاي انتخاب شده، چک ليست تهيه شده تکميل گرديد . اطلاعات مورد بررسي شامل اطلاعات هويتي ، پذيرش و ترخيص بيماران ، انتقالات بين بيمارستان ها و بخش ها ، اطلاعات تشخيصي، درماني، جراحي و اطلاعات مربوط به فوت و بالاخره تاييديه ها بصورت ثبت شده يا نشده در چک ليست ها مشخص گرديد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها : يافته ها نشان داد که جنس ، وضعيت تاهل ، تاريخ تولد، محل تولد ، به ترتيب در۹/۵% ، ۷/۱۵% ، ۴/۲% ، ۶/۵۱%، پرونده هاي بيمارستاني ثبت نشده بود. در ۱/۲۸% تشخيص اوليه ، ۱/۴۱% تشخيص حين درمان ، ۲/۳۹% تشخيص نهايي و 48% اقدامات درماني و جراحي ثبت نشده بود. با وجودي كه حداقل 13% بيماران به علت حوادث ، آسيب ها و مسموميت ها بستري شده بودند، فقط در ۵/۸% از پرونده ها علت خارجي ثبت شده بود. در 6/6۸% از پرونده ها وضعيت هنگام ترخيص و در۳/۷۶% از آنها توصيه هاي پس از ترخيص ثبت نشده بود. 3/5% از پرونده هاي مورد مطالعه مربوط به بيماران متوفي بود ولي فقط در 31% علت اصلي و 8% علت زمينه اي فوت ثبت شده بود. 25% از پرونده هاي مورد مطالعه کد گذاري نشده بودند. ۷/۱۳% از کدهاي موجود در پرونده ها با تشخيص نهايي مطابقت نداشت. در 4/52% پرونده ها اصول تشخيص نويسي صحيح توسط پزشکان رعايت نشده بود و در ۵/۳۶% از پرونده ها کد گذاري با دقت انجام نشده بود.
نتيجه گيري :نتايج اين بررسي نشان دادکه فرايند مستندسازي پرونده هاي پزشکي توسط ارايه دهندگان مراقبت هاي بهداشتي درماني بطور ناقص انجام مي شود و اين امر منجر به از دست دادن اطلاعات بيماران بستري مي گردد، بنابراين توجه واهتمام بيشترمسئولين، پزشکان وکارشناسان مدارک پزشکي به اين امردردانشگاه علوم پزشکي اردبيل ضروري بنظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی