نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ليپيدهاي خون با سكته مغزي ايسكميك : يك مطالعه مورد شاهدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با وجود سه دهه تحقيق در خصوص ارتباط ليپيدهاي خون با سكته مغزي هنوز اين موضوع در ابهام باقي مانده است. با توجه به اينكه سكته مغزي يكي از علل مهم ناتواني و مرگ در دنياسـت لذا شناخت هـر چه بهتـر عوامل خطر آن مي تواند راهگشاي مداخلات بهداشتي باشد. اين مطالعه باهدف بررسي ارتباط بين ليپيدهاي خون و سكته مغزي ايسكميك انجام شد. روش كار: اين مطالعه به روش مورد- شاهدي در سال 1381 صورت گرفت. موارد شامل بيماران با تشخيص قطعي سكته مغزي ايسكميك بار اول بودند.گروه شاهد از ساير بخش هاي بيمارستان انتخاب شدند و از نظر سن و جنس مشابه گروه مورد بودند. دو گروه از نظر ليپيدهاي خون با هم مقايسه شدند. داده ها بعد از جمع آوري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 12 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از آزمون آناليز واريانس و رگرسيون چند متغيره براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد.يافته ها: در اين مطالعه 132 بيمار مبتلا به سكته مغزي ايسكميك با همين تعداد شاهد مقايسه شدند. ميانگيـن سني آزمودني ها 1/64 سال بود. ميانگين غلظت كلسترول تام در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (001/0=p). ميانگين غلظت تري گليسريد در دو گروه اختلاف معني داري نداشت.نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر به نظر مي رسد كه ارايه راهكارهاي مداخلاتي در جهت كاهش سطح كلسترول به شيوه پيشگيري اوليه (اصلاح رژيم غذايي) و هم با مداخلات دارويي بويژه در گروه هاي داراي ساير عوامل خطر سكته مغزي مي تواند نقش بسزايي در پيشگيري از سكته مغزي داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سوادی اسکویی، د.، و امینی ثانی، ن.، و هاشمی لر، م. (1382). ارتباط لیپیدهای خون با سکته مغزی ایسکمیک : یک مطالعه مورد شاهدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 3(2 (پیاپی 10)), 28-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5937Vancouver : کپی

سوادی اسکویی داریوش، امینی ثانی نیره، هاشمی لر مازیار. ارتباط لیپیدهای خون با سکته مغزی ایسکمیک : یک مطالعه مورد شاهدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1382 [cited 2022June29];3(2 (پیاپی 10)):28-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5937IEEE : کپی

سوادی اسکویی، د.، امینی ثانی، ن.، هاشمی لر، م.، 1382. ارتباط لیپیدهای خون با سکته مغزی ایسکمیک : یک مطالعه مورد شاهدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 3(2 (پیاپی 10)), pp.28-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5937. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 235 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی