برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  1 ; از صفحه 139 تا صفحه 147 .
 
عنوان مقاله: 

اثر شوري حاصل از كلريد سديم و مخلوط املاح بر غلظت پرولين و برخي شاخص هاي رشد گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
همزيستي گياهان با قارچهاي ميكوريزي درشرايط شور، مي تواند بر روي عملكرد و پارامترهاي رشد گياهان موثر باشد. در پژوهش حاضر اثر شوري حاصل از كلريد سديم و مخلوط املاح بر غلظت پرولين برگ و برخي شاخصهاي رشد گياه گوجه فرنگي رقم اسپكتروم 882 درهمزيستي با دو گونه از قارچهاي ميكوريز آربوسكولار مورد بررسي قرار گرفت. طرح آزمايشي به صورت فاكتوريل با دو فاكتور، قارچ در سه سطح MO (بدون قارچ) ، Glomus interadices( Mi) و (Glomus mosseae) Mm و فاكتور شوري شامل هشت سطح با دو نوع تركيب شوري (چهار سطح شوري مخلوط املاح ( S1 تا S4) شامل نمكهاي MgSO4, CaCl2, NaCl و Na2SO4 به ترتيب با نسبت 20:43:38:1 (W/V) و چهار سطح شوري كلريد سديم ( S5 تا S8) در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي اجرا شد. درهر دو نوع تركيب، سطوح شوري شامل 6.5, 4, 1.2 و 8 دسي زيمنس بر متر بودند. در اين آزمايش از دو خزانه استفاده شد. تلقيح گياهان با دو گونه قارچي به طور مجزا در خزانه دوم صورت گرفت. گياهان شاهد (بدون ميكوريز) در خزانه استريل كشت شدند. بعد از حدود يك ماه، گياهان تلقيح شده را به گلدانهاي حاوي چهار كيلوگرم ماسه استريل منتقل كرده و بعد از استقرار كامل دانهال ها تيمار شوري به تدريج آغاز شد. كل دوره رشد گياه پنج ماه نيم بود. نتايج آناليز آماري افزايش معني دار در وزن خشك ساقه، سطح برگ، درصد كلنيزاسيون ريشه ، وزن ميوه و غلظت پرولين در برگ گياهان تلقيح شده در مقايسه با گياهان شاهد (بدون ميكوريز) را نشان داد (P<0.05). هر چند بين دو گونه قارچي از نظر عملكرد اختلاف معني داري وجود نداشت ولي هر دو گونه قارچي (Mi و Mm) عملكرد را به ترتيب حدود 16% و 10% نسبت به شاهد افزايش دادند (P<0.05)، سطوح شوري براي تمام صفات اندازه گيري شده معني دار شد (P<0.001). وزن تر وخشك هوايي و ريشه ، ارتفاع گياه، درصد كلنيزاسيون ريشه ، وزن ميوه ، بين سطوح متناظر در دو نوع شوري اختلاف معني داري نداشتند. در حاليكه غلظت پرولين در برگ در سطوح سوم و چهارم در شوري كلريد سديم نسبت به مخلوط املاح افزايش معني دار داشت (P<0.05).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برین، م.، و علی اصغرزاده، ن.، و صمدی، ع. (1385). اثر شوری حاصل از کلرید سدیم و مخلوط املاح بر غلظت پرولین و برخی شاخص های رشد گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار. علوم کشاورزی ایران, 37(1), 139-147. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59280Vancouver : کپی

برین محسن، علی اصغرزاده ناصر، صمدی عباس. اثر شوری حاصل از کلرید سدیم و مخلوط املاح بر غلظت پرولین و برخی شاخص های رشد گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار. علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2022January19];37(1):139-147. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59280IEEE : کپی

برین، م.، علی اصغرزاده، ن.، صمدی، ع.، 1385. اثر شوری حاصل از کلرید سدیم و مخلوط املاح بر غلظت پرولین و برخی شاخص های رشد گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار. علوم کشاورزی ایران, [online] 37(1), pp.139-147. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59280. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی