نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

متغيرهاي مرتبط به خودكشي در جانبازان متوفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، مرکز تحقیقات تروما، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: خودكشي يكي از علايم آسيب شناختي اجتماعي است و سالانه منجر به از بين رفتن حدود يك ميليون نفر مي گردد. ضرورت انجام مطالعات خوكشي در مجروحين جنگي در تمامي كشورها مشخص شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسي فراواني خودكشي و عوامل مرتبط با آن در جانبازان ايراني صورت گرفته است.مواد و روش كار: تحقيق حاضر به صورت گذشته نگر انجام شد. تعداد 1463 مورد مرگ جانبازان به روش نمونه گيري غيرتصادفي ساده از بين 1709 مورد مرگ ثبت شده در بنياد جانبازان از تاريخ 1359 تا 1381 مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي دموگرافيك و داده هاي مرتبط به جانبازي مورد بررسي قرار گرفتند. توسط كميسيون بنياد جانبازان علت مرگ به دو گروه خودكشي و ساير موارد تقسيم شد. فراواني انواع خودكشي براي حلق آويز كردن، دارو، خودسوزي، خفگي، اسلحه و ساير موارد مشخص گرديد.نتايج: 70 مورد (4.9%) از كل موارد، مرگ بر اثر خودكشي بود. فراواني انواع خودكشي براي حلق آويز كردن (27.1%) 19، دارو (21.4%) 15، خودسوزي (20%) 14، خفگي (11.5%) 8، اسلحه (4.3%) 3، نامشخص (14.3%) 10 و ساير موارد (1.4%) 1 و ميانگين سن زمان خودكشي 7.6±36.6 سال بود. خودكشي به عنوان علت مرگ با وضعيت تاهل، درصد جانبازي، مواجهه با مواد شيميايي، سابقه موج گرفتگي، سابقه تروما، سابقه بستري به دليل بيماري طبي، سابقه بستري به دليل روانپزشكي، سابقه جراحي، سابقه مصرف داروي روانپزشكي و سابقه بيماري طبي رابطه داشت (p<0.001). بين خودكشي به عنوان علت مرگ و سابقه اسارت و تركش رابطه معني دار وجود نداشت (p<0.05). سن موارد مرگ بر اثر خودكشي و ساير موارد اختلاف معني داري را نشان نداد (p>0.05). ميانگين (انحراف معيار) فاصله زماني مجروح شدن تا مرگ يا خودكشي با ساير موارد ارتباط معني داري نداشتند (p>0.05).بحث: براساس اين مطالعه، خودكشي يكي از علل مرگ جانبازان ايراني است، كه به مرگ جانبازان در سنين پايين (كمتر از 40 سال) منجر مي شود و نشان دهنده ضرورت توجه به اين موضوع در جانبازان مي باشد. براساس اين مطالعه، گروه هاي خاصي از جانبازان از نظر خودكشي، بيشتر در معرض خطر مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تولایی، س.، و قانعی، م.، و لرگرددزفولی نژاد، م.، و آثاری، ش.، و حبیبی، م. (1385). متغیرهای مرتبط به خودکشی در جانبازان متوفی. مجله طب نظامی, 8(2 (مسلسل 28)), 143-148. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59153Vancouver : کپی

تولایی سیدعباس، قانعی مصطفی، لرگرددزفولی نژاد محمد، آثاری شروین، حبیبی مهدی. متغیرهای مرتبط به خودکشی در جانبازان متوفی. مجله طب نظامی. 1385 [cited 2022August13];8(2 (مسلسل 28)):143-148. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59153IEEE : کپی

تولایی، س.، قانعی، م.، لرگرددزفولی نژاد، م.، آثاری، ش.، حبیبی، م.، 1385. متغیرهای مرتبط به خودکشی در جانبازان متوفی. مجله طب نظامی, [online] 8(2 (مسلسل 28)), pp.143-148. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59153. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 291 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی