برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1384 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 9 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

اثر بخشي ارايه، ساخت فردي و ساخت گروهي نقشه مفهومي به عنوان يک راهبرد آموزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

رويکرد سازنده گرايي يکي از چارچوب هاي نظري مهم در شکل گيري و هدايت بازنگري ها و فعاليت هاي جديد آموزشي است. تاکيد ساختن گرايان بر اين است که افراد دانش را فعالانه مي سازند. يکي از روش هاي آموزشي نوين که ارتباط بسيار نزديک با رويکرد سازنده گرايي دارد، نقشه مفهومي است. نقشه مفومي بازنمايي تجسمي روابط معنادار ميان مفاهيم است. هدف کلي پژوهشي که مقاله حاضر بر اساس يافته هاي آن تهيه شده، تعيين اثر بخشي استفاده از نقشه مفهومي به عنوان راهبرد ياددهي– يادگيري است. اهداف جزيي اين پژوهش مقايسه اثربخشي ارايه نقشه هاي مفهومي از پيش آماده شده با نقشه هاي مفهومي تهيه شده از سوي فراگيران و همچنين مقايسه اثربخشي شيوه هاي انفرادي و گروهي تهيه نقشه مفهومي است. آزمودني هاي پژوهش 55 معلم مقطع ابتدايي بود که در يک دوره آموزشي ضمن خدمت در سه کلاس شرکت داشتند. طرح پژوهشي يک طرح نيمه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون بود. در اين پژوهش آزمودني ها در سه گروه آزمايشي مشارکت داشتند. براي گروه اول آزمايشي نقشه هاي از پيش آماده شده در فرآيند آموزشي کلاسي ارايه شد. گروه دوم به صورت انفرادي و گروه سوم به صورت گروهي به تهيه نقشه هاي مفهومي پرداختند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که ميانگين نمرات پس آزمون هاي هر سه گروه نسبت به پيش آزمون ها افزايش يافته است، اما بيشترين تاثير نقشه مفهومي در شيوه ساخت انفرادي نقشه مفهومي و کمترين تاثير آن در ارايه نقشه هاي مفهومي مشاهده شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مصرآبادی، ج.، و فتحی‌ آذر، ا.، و استوار، ن. (1384). اثر بخشی ارایه, ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی. نوآوری های آموزشی, 4(13), 9-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59035Vancouver : کپی

مصرآبادی جواد، فتحی‌ آذر اسکندر، استوار نگار. اثر بخشی ارایه, ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی. نوآوری های آموزشی. 1384 [cited 2021September28];4(13):9-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59035IEEE : کپی

مصرآبادی، ج.، فتحی‌ آذر، ا.، استوار، ن.، 1384. اثر بخشی ارایه, ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی. نوآوری های آموزشی, [online] 4(13), pp.9-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59035. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی