برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 17 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط سطح سرمي ترانس آمينازهاي كبدي با نماي هيستوپاتولوژي در بيماران مبتلا به هپاتيت B مزمن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، خیابان 5 آذر، آذر چهارم، کلینیک تخصصی شهید نبوی، طبقه دوم، مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارزيابي مداوم سطح سرمي ترانس آمينازهاي کبدي (ALT و AST) در هپاتيتB مزمن مي تواند منعكس كننده وسعت آسيب سلولي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين سطح سرمي آنزيم هاي كبدي با ميزان آسيب در نمونه بافتي (بيوپسي) کبد و درجه التهاب سلول هاي کبدي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 86 نمونه بافت كبد از بيماران هپاتيت B مزمن، از ابتداي سال 1379 تا سه ماهه اول 1383، باز بيني شد. هيستوپاتولوژي نمونه بافت كبد با طبقه بندي کيفي و درجه بندي شدت التهاب با درجه بندي Knodell HAI انجام گرفت. سطح سرمي ALT و AST، سونوگرافي، نشانگرهاي هپاتيت  HBeAg) Bو HBeAb) و مشخصات فردي بيماران ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square، آناليز واريانس يک طرفه و Pearson در سطح معني داري P≤0.05 تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين شدت التهاب کبدي بر اساس درجه بندي Knodell HAI، 3.31 5.13± بود. ميانگين سطح AST و ALT به ترتيب 44.93 ± 86.74 و 50.39 ±105.44 به دست آمد. ارتباط معني داري بين درجه بندي Knodell HAI و طبقه بندي کيفي مشاهده شد. بين سطوح سرمي ALT و AST و درجه بندي کمي Knodell HAI ارتباط معني داري وجود داشت (0.05>P).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق، به نظر مي رسد سطح سرمي ALT وAST  از نشانگرهاي مناسب ميزان التهاب کبدي (به جز در سيروز) باشند. جهت جايگزين کردن آنها به جاي نمونه بافت کبد، مطالعات وسيعتري مورد نياز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سمنانی، ش.، و بشارت، س.، و جباری، ع.، و آذرهوش، ر.، و کشت کار، ع.، و ربیعی، م.، و رحمانی، ض.، و عبدالهی، ن.، و روشن دل، غ. (1385). ارتباط سطح سرمی ترانس آمینازهای کبدی با نمای هیستوپاتولوژی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن. افق دانش, 12(3), 17-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58878Vancouver : کپی

سمنانی شهریار، بشارت سیما، جباری علی، آذرهوش رامین، کشت کار عباسعلی، ربیعی محمدرضا، رحمانی ضیا، عبدالهی نفیسه، روشن دل غلامرضا. ارتباط سطح سرمی ترانس آمینازهای کبدی با نمای هیستوپاتولوژی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن. افق دانش. 1385 [cited 2021October27];12(3):17-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58878IEEE : کپی

سمنانی، ش.، بشارت، س.، جباری، ع.، آذرهوش، ر.، کشت کار، ع.، ربیعی، م.، رحمانی، ض.، عبدالهی، ن.، روشن دل، غ.، 1385. ارتباط سطح سرمی ترانس آمینازهای کبدی با نمای هیستوپاتولوژی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن. افق دانش, [online] 12(3), pp.17-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58878. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی