برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير كود سبز يونجه يكساله و كود بيولوژيك بر عملكرد گندم ديم پاييزه در ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير كود سبز حاصل از يونجه يكساله بر عملكرد گندم ديم پاييزه و مقايسه آن با اثر كود بيولوژيك ازتوباكتر و آزسپيريليوم آزمايشي در سال هاي 1382 تا 1384 در ايستگاه تحقيقات ديم دانشكده كشاورزي دانشگاه ايلام انجام شد. در اين تحقيق كه با استفاده از طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام گرديد، تناوب هاي زراعي، 1- يونجه يكساله Medicago polymorpha- گندم 2- يونجه يكساله Medicago scutellata- گندم 3- مخلوط در رقم يونجه اخير- گندم 4- گندم + 70 كيلوگرم در هكتار نيتروژن (عرف منطقه) 5- آيش- گندم (بدون كود نيتروژن) 6- آيش- گندم + كود بيولوژيك و بدون كود نيتروژن 7- آيش- گندم + كود بيولوژيك + 30 كيلوگرم در هكتار نيتروژن و 8- آيش- گندم + كود بيولوژيك + 60 كيلوگرم در هكتار نيتروژن، مورد مقايسه قرار گرفتند. تناوب هاي شماره 4 و 5 به عنوان شاهد انتخاب شدند. در سال دوم تناوب عملكرد دانه گندم در 8 تيمار در سه گروه قرار گرفتند. در گروه اول فقط تيمار گندم + كود بيولوژيك + 30 كيلوگرم نيتروژن، با عملكرد 1570 كيلوگرم در هكتار، در گروه دوم تيمارهاي گندم (بدون كود نيتروژن) و گندم + كود بيولوژيك + 60 كيلوگرم در هكتار نيتروژن، به ترتيب با 1343 و 1293 كيلوگرم در هكتار، و در گروه سوم تيمارهاي شاهد گندم بدون كود نيتروژن و گندم + كود نيتروژن (عرف منطقه) به ترتيب با 912 و 858 كيلوگرم دانه در هكتار قرار داشتند. ساير تيمارها بين دو گروه دوم و سوم واقع شدند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه، استفاده از تناوب هاي شاهد بدليل راندمان پايين و ايجاد خستگي در زمين مقرون به صرفه نيست. اما تناوب يونجه يكساله- گندم به دليل اثرات مثبت يونجه بر خواص كيفي خاك احتمالا روند توليد در آن سير صعودي خواهد داشت، بنابراين مي تواند به عنوان يك تناوب مناسب توصيه شود. همچنين در صورت اعمال مديريت علمي در حفظ و نگهداري رطوبت خاك و كنترل علف هاي هرز در سال آيش، با توجه به حفظ محيط زيست و توسعه كشاورزي پايدار مي توان از تناوب آيش- گندم + كود بيولوژيك ازتوباكتين + 30 كيلوگرم در هكتار كود شيميايي نيتروژن به عنوان يك الگوي تناوبي قابل قبول استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فصیحی، خ.، و طهماسبی سروستانی، ز.، و آقاعلیخانی، م.، و مدرس ثانوی، س. (1385). تاثیر کود سبز یونجه یکساله و کود بیولوژیک بر عملکرد گندم دیم پاییزه در ایلام. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 13(ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضمیمه)), 124-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58814Vancouver : کپی

فصیحی خلیل، طهماسبی سروستانی زین العابدین، آقاعلیخانی مجید، مدرس ثانوی سیدعلی محمد. تاثیر کود سبز یونجه یکساله و کود بیولوژیک بر عملکرد گندم دیم پاییزه در ایلام. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1385 [cited 2021December09];13(ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضمیمه)):124-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58814IEEE : کپی

فصیحی، خ.، طهماسبی سروستانی، ز.، آقاعلیخانی، م.، مدرس ثانوی، س.، 1385. تاثیر کود سبز یونجه یکساله و کود بیولوژیک بر عملکرد گندم دیم پاییزه در ایلام. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 13(ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضمیمه)), pp.124-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58814. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی