برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر محلول پاشي عناصر كم مصرف روي و منگنز بر عملكرد و اجزا عملكرد سه رقم گلرنگ پاييزه تحت تنش خشكي در منطقه اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر محلول پاشي عناصر كم مصرف روي و منگنز بر عملكرد و اجزا عملكرد سه رقم گلرنگ پاييزه، آزمايشي طي سال هاي زراعي 1380-81 و 1381-82 در مزرعه اي واقع در 17 كيلومتري غرب شهر اصفهان به صورت اسپيليت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام گرفت. فاكتور اصلي شامل چهار سطح تنش خشكي (S1= بدون قطع آبياري، S2= قطع آبياري در مرحله رويشي، S3= قطع آبياري در مرحله گلدهي و گرده افشاني و S4= قطع آبياري در مرحله پرشدن دانه) و فاكتور فرعي شامل تركيب فاكتوريل دو عامل رقم و محلول پاشي بود كه عامل محلول پاشي در چهار سطح (F1= بدون محلول پاشي، F2= محلول پاشي آب خالص، F3= محلول پاشي سولفات روي به منيزان سه در هزار، و F4= محلول پاشي سولفات منگنز به ميزان سه در هزار) و عامل رقم در سه سطح (C1= زرقان 279، C2= ورامين 295 و C3= LRV 5151) انتخاب شدند. صفات مورد ارزيابي شامل عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه، شاخص برداشت، تعداد روز تا گلدهي، تعداد روز تا بلوغ، تعداد طبق در گياه، تعداد دانه در طبق، ارتفاع گياه و وزن هزار دانه بود. وجود اثر متقابل معني دار بين سطوح تنش، رقم و محلول پاشي در مورد عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه نشان داد كه رفتار ارقام در دو سال آزمايش نسبت به سطوح محلول پاشي در هر سطح از تنش متفاوت مي باشد. به طور كلي محلول پاشي روي و منگنز نسبت به تيمار بدون محلول پاشي، توانست تا حدودي خسارت ناشي از تنش خشكي را در گلرنگ جبران نمايد. در مرحله گلدهي و گرده افشاني كه حساس ترين مرحله رشد گلرنگ به خشكي تشخيص داده شد، محلول پاشي نتوانست عملكرد دانه و بيولوژيك با بهبود ببخشد، اما اجزاي عملكرد شامل تعداد طبق در گياه، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه در شرايط تنش در مرحله گلدهي و گرده افشاني با محلول پاشي روي و منگنز بهبود يافتند. در اين آزمايش وجود همبستگي مثبت و معني داري بين عملكرد دانه و ساير صفات وابسته به آن اثبات گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موحدی دهنوی، م.، و مدرس ثانوی، س. (1385). اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و منگنز بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکی در منطقه اصفهان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 13(ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضمیمه)), 1-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58802Vancouver : کپی

موحدی دهنوی محسن، مدرس ثانوی سیدعلی محمد. اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و منگنز بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکی در منطقه اصفهان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1385 [cited 2021October25];13(ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضمیمه)):1-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58802IEEE : کپی

موحدی دهنوی، م.، مدرس ثانوی، س.، 1385. اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و منگنز بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکی در منطقه اصفهان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 13(ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضمیمه)), pp.1-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58802. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 341 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی