برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  33 , شماره  3 ; از صفحه 521 تا صفحه 533 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش رطوبت و مقادير مختلف كود نيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملكرد، اجزاي عملكرد، بازده استفاده از آب و برخي ويژگيهاي فيزيولوژيك گياه ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور مطالعه تاثير تنش رطوبت و مقادير مختلف كود نيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و ديگر صفات وابسته به عملكرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 704 ، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي و با چهار تكرار انجام شد. فاكتورهاي آزمايش شامل چهار سطح كود نيتروژن (صفر، 400, 200 و 600 كيلوگرم كود اوره در هكتار) و چهار سطح آبياري (قطع آبياري در مرحله ده برگي، در مرحله گل تاجي، بعد از گرده افشاني و آبياري مطلوب) بود. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه تنش رطوبتي اثر معني داري بر عملكرد دانه و برخي از اجزاي عملكرد ذرت دارد. تنش رطوبتي همچنين وزن نهايي بلال، وزن چوب بلال و تعداد دانه در هر رديف بلال را كاهش داد. حداكثر عملكرد دانه ذرت در آبياري شاهد بود. قطع آبياري در مرحله ده برگي، گل تاجي و بعد از گرده افشاني عملكرد دانه را به ترتيب 21, 27 و 11 در صد كاهش داد. همچنين حداكثر راندمان استفاده از آب در بين تيمارهاي آبياري در قطع آبياري درمرحله ده برگي بود و هرچه تنش رطوبتي كم شد راندمان استفاده از آب کاهش يافت. کود نيتروژن اثر معني داري بر عملکرد دانه و برخي از اجزاي عملکرد ذرت داشت. حداكثر عملكرد دانه ذرت در تيمار 400 كيلوگرم كود نيتروژن در هكتار به دست آمد اگر چه بين تيمارهاي 400, 200 و 600 كيلوگرم كود نيتروژن در هكتار اختلاف معني داري وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی