برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 227 تا صفحه 235 .
 
عنوان مقاله: 

الگوهاي مناسب نياز سنجي براي سنجش نيازهاي سازماني كاركنان شاغل در شبكه هاي بهداشتي و درماني استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دفتر ریاست دانشکده
 
چکیده: 
امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنواني يكي از استراتژي هاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني و سازگاري مثبت با شرايط متغير قلمداد مي شود و از اين رو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقا و توسعه سازماني نمايان شده است. بديهي است اين فعاليت نيز مانند هر فعاليت سازماني ديگر مستلزم برنامه ريزي صحيح و اصولي بوده و نيازسنجي اولين اقدام در برنامه ريزي محسوب مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي ويژگي هاي يك الگوي نيازسنجي مطلوب و نيز مناسب ترين شرايط اجرايي، زماني، مكاني و كاربردي ترين الگوهاي نيازسنجي در سيستم بهداشت و درمان انجام شده است. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي - پيمايشي است و در آن 80 نفر كه شامل 40 نفر مديران و معاونان شبكه ها و  40نفر كارشناسان ستادي و بهداشتي شبكه هاي بهداشتي و درماني در سطح استان اصفهان به صورت سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات از طريق پرسشنامه اي كه روايي آن با روش روايي محتوا و پاياني آن با روش آزمون مجدد تاييد شده بود جمع آوري گرديد. داده ها با نرم افزار SPSS و با روش هاي آماري به صورت توزيع فراواني و انجام آزمون كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج پژوهش نشان داد كه براي نيازسنجي نيازهاي سازماني كاركنان، الگوهايي مناسب هستند كه داراي ويژگي هاي زير باشند: مفهوم نياز را به عنوان برداشت تركيبي و نيز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب بسنجد- منابع تعيين نياز، كاركنان شاغل در شبكه و آرمان ها و اهداف سيستم باشد- از ابزارهايي نظير پرسشنامه و مشاهده مستقيم استفاده شود- شناسايي نيازها در سطح منطقه و در سطح شغل و ملاك تعيين الگو، ميزان مشاركت كاركنان باشد- مناسب ترين شرايط زماني نيازسنجي در چند مرحله و مناسب تريني شرايط مكاني تجمع نمايندگان كاركنان در يك مكان خاص باشد - مناسب ترين شرايط اجرايي، تجمع نمايندگان در يك مكان خاص و تكنيك دلفي و كاربردي ترين الگوها، الگوهاي تركيبي و الگوهاي هدف - مجور باشد. نيازسنجي آموزشي اساسي ترين گام در برنامه ريزي آموزشي سيستم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است و تعيين نيازها براساس الگوها و تكنيك هاي دقيق، مي تواند اثر بخشي و كارايي برنامه ريزي اين سيستم را افزايش دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یارمحمدیان، م.، و بهرامی، س.، و فروغی ابری، ا. (1383). الگوهای مناسب نیاز سنجی برای سنجش نیازهای سازمانی کارکنان شاغل در شبکه های بهداشتی و درمانی استان اصفهان. پایش, 3(3), 227-235. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5847Vancouver : کپی

یارمحمدیان محمدحسین، بهرامی سوسن، فروغی ابری احمدعلی. الگوهای مناسب نیاز سنجی برای سنجش نیازهای سازمانی کارکنان شاغل در شبکه های بهداشتی و درمانی استان اصفهان. پایش. 1383 [cited 2021December07];3(3):227-235. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5847IEEE : کپی

یارمحمدیان، م.، بهرامی، س.، فروغی ابری، ا.، 1383. الگوهای مناسب نیاز سنجی برای سنجش نیازهای سازمانی کارکنان شاغل در شبکه های بهداشتی و درمانی استان اصفهان. پایش, [online] 3(3), pp.227-235. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5847. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1098 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی