برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فعال شدن پلاكتي و توليد اينترلوكين – 8 در فرآورده هاي متراكم پلاكتي تهيه شده به روش پلاسماي غني از پلاكت و بافي كوت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
سابقه و هدف: تهيه فرآورده هاي پلاكتي به روش پلاسماي غني از پلاكت ممكن است باعث فعال شدن پلاكت ها و ترشح مواد موجود در گرانول هاي آن ها مثل ترومبوگلوبولين بتا، LDH و بيان CD62P شود. پلاكت هايي كه طي روند تهيه فعال شوند، وقتي وارد محيط in vivo گردند ديگر كارايي لازم را جهت عملكرد انعقادي خود ندارند. لذا اندازه گيري شاخص هاي فعال شدن پلاكتي مثل CD62P سطح پلاكت ها، ترومبوگلوبولين بتا و غيره جهت اندازه گيري درصد پلاكت هاي فعال شده در فرآورده هاي پلاكتي طي روند تهيه، و مقايسه اين دو روش تهيه يعني پلاسماي غني از پلاكت و بافي كوت مفيد مي باشد.
مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. در اين مطالعه تعداد 15 فرآورده به روش
PRP ، 15 فرآورده به روش BC و 15 واحد خون كامل كه مورد هيچ گونه دستكاري قرار نگرفته بودند به عنوان گروه كنترل انتخاب و تا سه روز نگهداري شده و از نظر درصد بيان CD62P در سطح پلاكت ها و نيز غلظت فرم محلول آن، درصد سلول هاي CD14 مثبت و سطح اينترلوكين- 8 مورد بررسي قرار گرفتند. جهت اندازه گيري CD62P سطحي و CD14 از آنتي بادي هاي منوكلونال اختصاصي و كنژوگه شده با مواد فلورسانس و به روش فلوسيتومتري و براي اندازه گيري غلظت CD62P محلول و اينترلوكين - 8 از روش اليزا استفاده شد.
يافته ها: ميانگين شمارش پلاكتي در هر دو روش تفاوت چنداني نداشت، اما آلودگي گلبول هاي سفيد در واحدهاي تهيه شده به روش
PRP بسيار بيشتر از واحدهاي تهيه شده به روش BC بود. در روش PRP در مدت نگهداري 3 روزه، كاهش اندك CD62P سطحي، افزايش شكل محلول آن و IL-8 مشاهده گرديد و درصد ظهور CD14 در اين فرآورده تغيير محسوسي نشان نداد. در روش BC طي نگهداري سه روزه، CD62P سطحي و محلول و غلظت IL-8 افزايش و نيز درصد ظهور CD14 سطح منوسيت ها از 4/0 تا 1/0 كاهش نامحسوسي نشان دادند.
 نتيجه گيري: ارتباط نزديكي بين سطح اينترلوكين ـ 8 و شمارش گلبول هاي سفيد در فرآورده ها وجود دارد . در روش PRP سانتريفوژ با دور سنگين باعث تجمع و چسبندگي و لذا فعال شدن پلاكتي مي شود. اما در روش BC چون هيچ گونه چسبندگي پلاكتي به وجود نمي آيد، فعال شدن پلاكتي كمتر صورت مي گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی