برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 107 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي امكان شباهت مكانيسمي اثر هيپر آلژزيك دوزهاي بسيار اندك و تحمل به اثر آنالژزيك مرفين با تاکيد بر نقش مسير نشانه پردازي پروتئين هاي Gs در موش هاي صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 
مقدمه: تحمل به بيدردي حاصل از تجويز دوز درماني مرفين (HD) high dose و نقش پروتئين هاي G تحريكي در آن در مطالعات قبلي گزارش شده است. در مطالعه حاضر امكان ايجاد تحمل به هيپرآلژزي ناشي از دوزهاي بسيار اندك مرفين (ULD) ultra low dose و شباهت آن با تحمل به اثر ضد دردي مرفين بويژه نقش مسير نشانه پردازي Gs در اين دو فرايند مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: در همه گروه هاي آزمايشي از موش صحرايي نژاد
Wistar در محدوده وزني 180-220 استفاده شد و همه تزريقات داخل صفاقي بود. براي ايجاد تحمل تجويز HD و يا ULD به مدت 5 روز انجام شد و روز ششم از آزمون (TF) tail-felick در قبل و 30 دقيقه بعد از تجويز دارو جهت اندازه گيري آستانه درد حرارتي استفاده شد. براي بررسي اثر پيش درماني ULD در ايجاد تحمل به HD تجويز 5 روزه ULD و HD به فاصله 15 دقيقه طي 5 روز متوالي صورت گرفت و روز ششم پاسخ به HD اندازه گيري شد. بررسي تحمل متقابل با تجويز يك دوز طي 5 روز اول و آزمون TF در پاسخ به دوز ديگر در روز ششم صورت گرفت. براي مهار مسير نشانه پردازي Gs از داروي oseltamivir استفاده شد. در همه موارد توام درماني، آزمون (TF) 30دقيقه پس از آخرين تجويز انجام شد.
نتايج: نتايج نشان داد كه: 1- تجويز مزمن
ULD باعث ايجاد تحمل به اثر هيپرآلژزيك آن مي شود. 2- تجويز مرفين ULD قبل از مرفين HD باعث كاهش شدت تحمل بهHD  مي شود. 3- كاربرد مزمن ULD باعث كاهش اثر ضد دردي مرفين HD مي شود 4- از طرف ديگر مصرف همزمان (1mg/kg/i.p.) oseltamivir هم بلوك كننده هيپرآلژزي حاد ناشي از مرفين ULD و هم بلوك كننده تحمل به اين دوز مي باشد و تحمل به اثر ضد دردي مرفين را نيز كاهش مي دهد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده تشابه نسبي مكانيزم تحمل به اثرات هيپرآلژزيك و ضد دردي مرفين بود و دخالت مسير نشانه پردازي
Gs در اين پديده ها را نشان داد. شناخت مسيرهاي دخيل در تحمل به هيپرآلژزي مرفين نيازمند مطالعات ديگري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موحدی، ش.، و جوان، م.، و احمدیانی، ا. (1385). بررسی امکان شباهت مکانیسمی اثر هیپر آلژزیک دوزهای بسیار اندک و تحمل به اثر آنالژزیک مرفین با تاکید بر نقش مسیر نشانه پردازی پروتئین های Gs در موش های صحرایی. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), 10(2), 107-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57814Vancouver : کپی

موحدی شهره، جوان محمد، احمدیانی ابوالحسن. بررسی امکان شباهت مکانیسمی اثر هیپر آلژزیک دوزهای بسیار اندک و تحمل به اثر آنالژزیک مرفین با تاکید بر نقش مسیر نشانه پردازی پروتئین های Gs در موش های صحرایی. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY). 1385 [cited 2021October20];10(2):107-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57814IEEE : کپی

موحدی، ش.، جوان، م.، احمدیانی، ا.، 1385. بررسی امکان شباهت مکانیسمی اثر هیپر آلژزیک دوزهای بسیار اندک و تحمل به اثر آنالژزیک مرفین با تاکید بر نقش مسیر نشانه پردازی پروتئین های Gs در موش های صحرایی. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), [online] 10(2), pp.107-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57814. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی