برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1379 , دوره  31 , شماره  2 ; از صفحه 211 تا صفحه 220 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ژنوتيپ، محيط كشت و ريز نمونه بر پينه زايي و باززايي نيشكر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور دستيابي به روش مناسب القاي پينه زايي و باززايي در نيشكر، اثر سه فاكتور ژنوتيپ، محيط كشت و ريز نمونه در ارقام تجاري نيشكر ايران saccharum officinarum L. در قالب آزمايش فاكتوريل با طرح پايه كاملا تصادفي با سه تكرار در دو آزمايش جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. در آزمايش اول جهت مطالعه پينه زايي ، ريز نمونه هاي برگ جوان و مريستم انتهايي از سه رقم نيشكر به نام هاي NCO310, CP57-614, CP48-103 در چهار محيط كشت موراشيگ و اسكوگ تغيير يافته MS2-1, MS2-0, MS3-1, MS3-0 كشت گرديدند. تجزيه هاي آماري نشان داد كه ريز نمونه برگي در مدت زمان كمتري نسبت به مريستم انتهايي شروع به پينه زايي مي نمايد. بهترين ارقام در ريز نمونه برگي از نظر زمان شروع پينه زايي CP48 و CP57 با ميانگين 11 روز و بهترين محيط هاي كشت MS3-0 ، MS3-1 بودند. در مورد ريز نمونه مريستم انتهايي اثر متقابل معني داري بين ژنوتيپ ها با محيط كشت مشاهده گرديد .از نظر حجم پينه ،ريز نمونه برگي بيش از ريز نمونه مريستم انتهايي پينه توليد نمود. در آزمايش دوم به منظور باززايي گياهچه هاي كامل از پينه، ارقام فوق به علاوه رقم L64-96 و محيط هاي كشت MS-D+SH, MS, MS5 استفاده گرديد. تجزيه واريانس درصد شاخه و برگ زايي و ريشه زايي اثر متقابل معني داري را بين ريز نمونه، رقم و محيط كشت نشان داد. به طوريكه ريزنمونه برگي رقم L62 بيشترين و رقم CP48 كمترين ميزان شاخه و برگ زايي را در هر سه محيط نشان دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی