برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1373 , دوره  25 , شماره  3 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مبارزه بيولوژيك با جدايه هايي از قارچ هاي آنتاگونيست عليه Rhizoctonia solani عامل پوسيدگي بذر و مرگ گياهچه لوبيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است