نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر مهاري مايع رويي كشت سلول ‌هاي دسي ‌جواي موش بر عرضه آنتي ‌ژن توسط سلول ‌هاي دندريتيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: با وجود اينكه آنتي ژن هاي جنيني براي سيستم ايمني مادر بيگانه هستند، ولي معمولا جنين دفع نمي شود و در تمام مدت حاملگي توسط سيستم ايمني مادر تحمل مي گردد. مكانيسم هاي ايمونولوژيكي كه جنين را از خطر دفع شدن حفاظت مي كنند هنوز كاملا شناخته نشده اند. يكي از نظريه هاي مهم در اين زمينه، وجود فاكتورهاي سركوب گر ايمني در محل تماس مادر - جنين است كه موجب سركوب پاسخ هاي ايمني مادر بر عليه جنين مي شوند. عليرغم مطالعات وسيعي كه در مورد تاثير مايع رويي كشت سلول هاي دسي جوا و جفت بر روي عملكرد سلول هاي مختلف سيستم ايمني صورت گرفته، تاكنون هيچ مطالعه اي در مورد تاثير اين عوامل بر روي عملكرد سلول هاي دندريتيك به عنوان مهمترين سلول هاي پاسخ ايمني ذاتي انجام نگرفته است. هدف اين مطالعه بررسي اثر مايع رويي محيط كشت سلولهاي دسي جوا بر عرضه آنتي ژن توسط سلولهاي دندريتيك در شرايط in vivo بود.مواد و روشها: مايع رويي كشت 48 ساعته سلول هاي دسي جواي موش هاي حامله آلوژن (Balb/c´C57BL/6) در روز دوازدهم حاملگي جمع آوري شد و تاثير آن روي عرضه آنتي ژن توسط سلولهاي دندريتيك مورد ارزيابي قرار گرفت. سلول هاي دندريتيك طحال موش هاي Balb/c با استفاده از روش هاي چهار مرحله اي شامل هضم آنزيمي بافت توسط كلاژناز، جداسازي سلول هاي كم چگال با استفاده از گراديان اپتي پرپ (Optiprep)، اتصال به پلاستيك و كشت شبانه تخليص گرديد. خلوص سلول هاي دندريتيك با استفاده از آنتي بادي ضد CD11c به روش فلوسيتومتري تعيين شد. سلول هاي دندريتيك در طي كشت شبانه با آنتي ژن بارگذاري شدند. در برخي از كشت ها سوپ دسي جوا به نسبت 5%، 10% و 20% به سلول هاي دندريتيك اضافه شد. سلول هاي مزبور به كف پاي موش هاي هم نژاد تزريق و پس از 5 روز غدد لنفاوي ناحيه اي خارج گرديد. سلول هاي غدد لنفاوي در مجاورت آنتي ژن كشت داده شدند و ميزان تكثير سلول ها در روز چهارم با اضافه كردن تيميدين راديواكتيو اندازه گيري شد.نتايج: نتايج حاصل نشان داد كه سلول هاي دندريتيك بارگذاري شده با آنتي ژن پس از تزريق به موش لنفوسيت هاي اختصاصي به آنتي ژن را شديدا حساس مي كنند، به طوري كه تحريك مجدد لنفوسيت هاي مذكوربا آنتي ژن اوليه موجب تكثير بسيار شديد اين سلول ها مي گردد (cmp=89210±3632). اضافه كردن مايع رويي كشت سلول هاي دسي جوا در تمام غلظت هاي مورد استفاده بر روي كشت سلول هاي دندريتيك توانايي عرضه آنتي ژن توسط اين سلول ها را به طور قابل ملاحظه اي مهار كرد و ميزان تكثير لنفوسيت هاي حساس شده با سلول هاي دندريتيك مذكور در تحريك مجدد با آنتي ژن به طور معني داري كاهش يافت (p<0.0001) (cmp=6200±582).نتيجه گيري: اين اولين گزارش در زمينه اثر مايع رويي كشت سلولهاي دسي جوا بر عملكرد سلولهاي دندريتيك و عرضه آنتي ژن توسط آنها است. به نظر مي رسد مهار عرضه آنتي ژن توسط سلولهاي دندريتيك يكي از راه كارهاي تحمل ايمونولوژيك مادر نسبت به جنين باشد، چرا كه اين سلولها به عنوان قويترين سلولهاي عرضه كننده آنتي ژن مي توانند آنتي ژنهاي پدري را به لنفوسيت هاي مادر عرضه كرده و موجب القاي پاسخ هاي مخرب ايمونولوژيك بر عليه جنين گردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زرنانی، ا.، و موذنی، س.، و شکری، ف.، و صالح نیا، م.، و جدی تهرانی، م. (1383). اثر مهاری مایع رویی کشت سلول ‌های دسی ‌جوای موش بر عرضه آنتی ‌ژن توسط سلول ‌های دندریتیک. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 5(2 (مسلسل 18)), 115-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5750Vancouver : کپی

زرنانی امیرحسن، موذنی سیدمحمد، شکری فاضل، صالح نیا مژده، جدی تهرانی محمود. اثر مهاری مایع رویی کشت سلول ‌های دسی ‌جوای موش بر عرضه آنتی ‌ژن توسط سلول ‌های دندریتیک. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1383 [cited 2022August09];5(2 (مسلسل 18)):115-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5750IEEE : کپی

زرنانی، ا.، موذنی، س.، شکری، ف.، صالح نیا، م.، جدی تهرانی، م.، 1383. اثر مهاری مایع رویی کشت سلول ‌های دسی ‌جوای موش بر عرضه آنتی ‌ژن توسط سلول ‌های دندریتیک. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 5(2 (مسلسل 18)), pp.115-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5750. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 226 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی