برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم سورگوم علوفه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات فاصله بين رديف كاشت و فاصله روي رديف كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم سورگوم علوفه اي، آزمايشي در قالب يك طرح اسپليت فاكتوريل در سه تكرار در بهار سال 1380 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان در منطقه لورك اجرا شد. كرت اصلي شامل سه فاصله رديف كاشت (45، 60 و 75 سانتي متر) و كرت هاي فرعي شامل نه تيمار حاصل از فاكتوريل سه رقم سورگوم علوفه اي (KFS1, IS722, IS3313) و سه فاصله بوته روي رديف (4، 6 و 8 سانتي متر) بود. تعداد پنجه نارس و بالغ در مترمربع، تعداد برگ در مترمربع، وزن خشك ساقه و برگ با افزايش فاصله بين رديف و فاصله بوته روي رديف به صورت معني دار كاهش يافت. در اثر كاهش صفات فوق، علمكرد علوفه با افزايش فواصل مختلف بين و روي رديف، به طور معني دار كاهش يافت. فاصله بين رديف 45 سانتي متر بيشترين و فاصله رديف 75 سانتي متر كمترين عملكرد را ايجاد كردند. هم چنين فاصله بوته 4 سانتي متر بيشترين و فاصله بوته 8 سانتي متر كمترين عملكرد را ايجاد نمودند. رقم بومي KFS1 بيشترين عملكرد علوفه را به خود اختصاص داد و رقم اصلاح شده IS722 عملكرد علوفه پايين تري نسبت به رقم KFS1 توليد كرد. تعداد پنجه نارس و كامل در مترمربع و تعداد برگ درمترمربع در هر دو چين به صورت معني دار تحت تاثير بر هم كنش فاصله رديف با رقم، فاصله رديف با فاصله بوته و رقم با فاصله بوته قرار گرفتند. وزن خشك ساقه و برگ (كيلوگرم در مترمربع) در چين دوم تحت تاثير معني دار بر هم كنش فاصله رديف با رقم و رقم با فاصله بوته قرار گرفتند. با توجه به نتايج به دست آمده كشت با فاصله رديف 45 سانتي متر و فاصله روي رديف 4 سانتي متر حداكثر عملكرد را ايجاد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی