برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر آبياري با پساب فاضلاب تصفيه شده شهري روي عملكرد و كيفيت گندم و برخي ويژگي هاي خاك در منطقه سيستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير آبياري با فاضلاب روي عملكرد، كيفيت گندم و برخي ويژگي هاي خاك انجام گرفته است، هم چنين با توجه به SAR و شوري فاضلاب (EC>3). سعي شده تا تاثير آبياري با فاضلاب و آب چاه به صورت نويني درمراحل مختلف رشد گياه بررسي شود و در نهايت روشي ارايه شود تا علاوه بر حصول عملكرد مطلوب، از شور و سديمي شدن خاك جلوگيري شود. اين آزمايش در سال زراعي 83-1382 در مركز تحقيقات كشاورزي زابل درخاكي با بافت لوم شني اجرا گرديد، كه محدوديتي از نظر زه كشي نداشت. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و در چهارتكرار اجرا گرديد. تيمارها عبارت بودند از: آبياري با آب چاه در تمام مراحل (T1)، آبياري با آب چاه تا مرحله گل دهي و آبياري با فاضلاب از زمان گل دهي تا آخر دوره رشد (T2)، آبياري با آب چاه تا مرحله ظهور ساقه و آبياري با فاضلاب از زمان ظهور ساقه تا آخر دوره رشد (T3)، آبياري با آب چاه تا مرحله پنچه زني و بقيه مراحل آبياري تا فاضلاب (T4)، آبياري با فاضلاب در تمام مراحل رشد گياه (T5). نتايج تجزيه شيميايي آب چاه نشان داد آب چاه محدوديت خاصي براي آبياري ندارد، اما شوري و SAR (نسبت جذبي سديم) فاضلاب بيش از حد مجاز تعيين شده توسط FAO براي آبياري مي باشد. براساس نتايج آزمايش عملكرد، اجزاي عملكرد و كارايي مصرف آب در تيمارهاي T4, T3 و T5 افزايش معني داري نسبت به شاهد نشان داد. هم چنين درصد پروتيين دانه در تيمار T5 افزايش معني داري نسبت به شاهد نشان داد. بين تيمارهاي مختلف از نظر تجمع عناصر سنگين در دانه گندم و در خاك تفاوت معني داري مشاهده نشد. نتايج حاصل از تجزيه خاك سطحي (30-0) نشان داد درصد مواد آلي خاك، درصد نيتروژن كل خاك، ميزان شوري و SAR محلول خاك در تيمارهاي T4 و T5 نسبت به شاهد به طور معني داري افزايش يافته است. به طور كلي به منظور استفاده پايدار از پساب فاضلاب شهر زابل، بايد مراحل رويشي رشد گندم را با پساب فاضلاب آبياري كرد و ساير مراحل رشد، گندم را با آب غيرشور (آب چاه) آبياري كرد تا علاوه بر حصول عملكرد مطلوب از شور وسديمي شدن خاك نيز جلوگيري گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 349
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی