برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  49 , شماره  94 ; از صفحه 367 تا صفحه 372 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط پروتئين P53 سرم و ادرار بيماران با سرطانهاي سلولهاي ترانزيشنال مثانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، بخش اورولوژی
 
چکیده: 

مقدمه: ژن P53 يك ژن سركوب كننده تومور باشد كه در 50% تومورهاي انساني دچار موتاسيون مي شود. هدف اين مطالعه ارزيابي ارتباط بين وضعيت پروتئين P53 در بافت، سرم و ادرار بيماران مبتلا به سرطان سلول ترانزيشنال مثانه مي باشد.
روش كار: اين مطالعه توصيفي در سال 85-1384 در درمانگاه بيمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شده است. 39 بيمار كه هيچ گونه شيمي درماني و راديوتراپي دريافت نكرده بودند و سابقه بيماريهاي سيستم ايمني نداشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. پروتئين P53 در سرم و ادرار به روش الايزا و در بافت به روش ايمونوهيستوشيمي از كليه بيماران اندازه گيري شد. مشخصات فردي، نتايج آزمايشگاهي در پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني پردازش شد.
نتايج: پروتئين P53 در بافت 29 بيمار (%74.4) وجود داشت. پروتئين P53 به ترتيب در 20 و 27 مورد (51.3% و 69.2%) از نمونه هاي سرم و ادرار بيماران مبتلا به تومور مثانه يافت شد. ميانگين سطح سرمي و ادرار P53 در بيماراني كه P53 بافتي مثبت داشتند به ترتيب 1.45 U/ml و 2.27 U/ml بود كه به طور قابل توجه بالاتر از ميانگين سطح سرمي و ادراري P53 بيماراني بود كه P53 بافتي منفي داشتند. از بيست بيمار كه پروتئين P53 سرم آنها مثبت بود، 18 بيمار (90%) پروتئين P53 در بافت مثبت داشتند و تنها در دو بيمار (10%) پروتئين P53 بافت منفي بود كه از لحاظ آماري قابل توجه نبود. از 19 بيمار كه سطح سرمي P53 منفي بود 8 بيمار (43%) P53 در بافت آنها منفي بود و 11 بيمار (58%) پروتئين P53 مثبت در بافت تومورال داشتند. از 27 بيمار كه سطح ادراري آنها از لحاظ پروتئين P53 مثبت بود. 25 بيمار (93%) داراي پروتئين P53 مثبت در بافت و 2 بيمار فاقد پروتئين P53 در بافت تومور مثانه شان بود. از لحاظ آماري ارتباط قوي بين وجود پروتئين P53 در بافت و درجه آسيب شناسي تومور وجود داشت. (p=0.05) ولي چنين ارتباطي بين وجود پروتئين P53 در سرم و ادرار و درجه سرطان مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه يك ارتباط قوي بين افزايش ظهور پروتئين P53 در بافت و پروتئين P53 در سرم و ادرار بيماران با تومور TCC مثانه وجود داشت. بنابراين پروتئين P53 هم در سرم و هم در ادرار بيماران با تومورTCC  مثانه قابل تشخيص بوده و داراي دقت تشخيصي بالايي براي مشخص كردن وضعيت ژن P53 در بيماران مبتلا به TCC مثانه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی