برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ميزان بيان پروتئين P53 با درجه بافت شناسي کارسينوم سلول ترانزيشنال مثانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، آزمایشگاه مرکزی بخش آسیب شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کارسينوم سلول ترانزيشنال مثانه، سرطاني نسبتا شايع در بين مردان است. پيشرفت تومور با بروز يا تغيير در محصولات چند ژن کنترل کننده آپوپتوز و تکثير سلولي همراه مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين بروز پروتئين P53 و درجه بافت شناسي کارسينوم سلول ترانزيشنال مثانه انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه آينده نگر، پرونده هاي موجود در بخش آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مربوط به بيماران مبتلا به کارسينوم مثانه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برش تهيه شده از بلوک هاي پارافيني، با روش ايمونوهيستوشيمي براي انکوپروتئين P53 رنگ آميزي گرديد. نتايج انکوپروتئين P53 در ارتباط با درجه بندي بافت شناسي و ارتباط بين متغيرها، با استفاده از آزمون آماري فيشر، در سطح معني داري P≤0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در مجموع 45 پرونده مربوط به بيماران مبتلا به كارسينوم مثانه مورد مطالعه قرار گرفت. نوع تومور در 39 مورد (%87) کارسينوم سلول ترانزيشنال، در 4 مورد (%9) کارسينوم سلول سنگفرشي و در 2 مورد (%4) کارسينوم تمايزنيافته بود. از مجموع 39 فرد مبتلا به TCC، 9 بيمار (%23.1) از نظر بافت شناسي داراي درجه (گريد) يک، 14 بيمار (%35.9) درجه دو و 16 مورد (%41) درجه 3 بودند. پس از رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي، در 4 بيمار (%44.4) از 9 بيمار مبتلا به TCC با گريد 1، در 10 بيمار (%71.4) از 14 بيمار با گريد 2، و در 15 بيمار (%93.8) از 16مورد با گريد 3، افزايش بروز پروتئين P53 مشاهده شد. از 39 بيمار، در 29 مورد P53 (%74.4)  مثبت بود و به طور قابل توجهي در انواع با درجه بالاي بافت شناسي ظهور بيشتري ديده شد (P=0.026).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، به نظر مي رسد دقت روش ايمونوهيستوشيمي جهت تشخيص جهش P53  در حدود %90 است؛ اما براي نتيجه گيري بهتر بررسي تعداد بيشتري از بيماران از اين نظر پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی