نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ايمنوهيستوشيمي وضعيت گيرنده هاي استروژن و پروژسترون و نشانگر تکثير سلولي (Ki-67) در سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان قائم، بخش آسیب شناسی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به شيوع چشمگير سرطان پستان در جهان و نيز در كشور ما ايران، مطالعات گسترده اي در مورد روشهاي تشخيصي و درماني و عوامل موثر در پيش آگهي آن انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت ميزان تكثير سلولي و همچنين وضعيت گيرنده هورمون هاي استروئيدي در سرطان پستان و ارتباط اين عوامل با يكديگر و با ساير عوامل نظير سن، درگيري گره هاي لنفاوي و درجه تومور انجام شد.روش تحقيق: اين مطالعه تحليلي- كاربردي در سال 1383 و در بخش پاتولوژي بيمارستان قائم (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد. 50 مورد از انواع سرطان هاي پستان با تشخيص تاييد شده هيستوپاتولوژي انتخاب و پس از بازبيني اسلايدهاي ميكروسكوپي و تهيه برشهاي مناسب، رنگ آميزي اختصاصي، به روش ايمنوهيستوشيمي با نشانگرهاي استروژن (ER) و پروژسترون (PR) و Ki-67 انجام شد؛ سپس اسلايدها جهت تعيين ميزان ايمنورآكتيويتي سلول هاي تومورال با استفاده از سيستم H-Score در مورد نشانگرهاي ER-PR و درصد سلول هاي مثبت براي نشانگر Ki-67 توسط دو نفر متخصص آسيب شناسي بررسي و نتايج آن گزارش شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري ANOVA و ضريب همبستگي Spearman در سطح معني داري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: ميزان بروز Ki-67، ER و PR در افراد مبتلا به سرطان پستان از نوع داكتال مهاجم به ترتيب به طور متوسط %24.25 ± 20.83، 89.62 ± 112.63 و 59.00 ± 100.69 بود. بين بروز Ki-67 و PR رابطه معني دار و مشخصي مشاهده گرديد (P=0.05) اما بين Ki-67 و ER رابطه اي يافت نشد؛ همچنين بين بروز ER و PR رابطه معني داري وجود داشت (P=0.00). ميزان Ki-67 در سه درجه مختلف سرطان داكتال مهاجم پستان تفاوت معني داري با يكديگر نشان دادند (P=0.01). در بين انواع نادر سرطان هاي پستان، بيشترين درصد بروز Ki-67، PR و ER در مورد سرطان لبولار مهاجم و كمترين درصد مربوط به سرطان پاپيلري و مدولاري بود.نتيجه گيري: با توجه به اهميت نتايج ايمنوهيستوشيمي در پيش آگهي و درمان بيماران و نتايج حاصل، علاوه بر روش صحيح، استانداردكردن گزارش دهي ER و PR امري ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، ن.، و صادقیان، م.، و همایی شاندیز، ف.، و حقیقی، ف. (1385). بررسی ایمنوهیستوشیمی وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون و نشانگر تکثیر سلولی (Ki-67) در سرطان پستان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 13(3 (پیاپی 28)), 38-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57191Vancouver : کپی

شریفی نوریه، صادقیان محمدهادی، همایی شاندیز فاطمه، حقیقی فاطمه. بررسی ایمنوهیستوشیمی وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون و نشانگر تکثیر سلولی (Ki-67) در سرطان پستان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1385 [cited 2022May27];13(3 (پیاپی 28)):38-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57191IEEE : کپی

شریفی، ن.، صادقیان، م.، همایی شاندیز، ف.، حقیقی، ف.، 1385. بررسی ایمنوهیستوشیمی وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون و نشانگر تکثیر سلولی (Ki-67) در سرطان پستان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 13(3 (پیاپی 28)), pp.38-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57191. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 312 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی