مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

درمان با تزريق خون در سندرم هاي تالاسمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است