برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي بارانك با ارزيابي مورفولوژي برگ و ميوه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تنوع ژنتيكي بارانك، از 40 پايه از اين گياه در جنگل هاي حوزه شركت چوب فريم ساري، نمونه هاي برگ و ميوه جمع آوري گرديد. صفات وزن ميوه، قطرهاي بزرگ و كوچك، تعداد كل بذر و وزن آنها و تعداد بذرهاي سالم در هر ميوه و وزن آنها بررسي گرديد. در مورد برگ نيز صفات طول و عرض پهنك، شكل ويژه برگ، طول كل و طول نسبي دمبرگ، عرض پهنك در 0.1 و 0.9 طول آن، شكل نوك و شكل قاعده برگ، زاويه قاعده، تعداد جفت رگبرگ، عمق كل و عمق نسبي لبها مورد بررسي قرار گرفت. آناليز داده ها با استفاده از روش آماري چند متغيره تجزيه به مولفه هاي اصلي انجام شد، نشان داد متوسط، حداكثر و حداقل وزن ميوه به ترتيب 1.3، 1.72 و 0.88 گرم بود. بيشترين اندازه طول و عرض پهنك برگ به ترتيب 11.52 و 8.62 سانتيمتر بود. بين تعداد بذر سالم و وزن ميوه همبستگي معني داري مشاهده نشد. ولي بين ميوه و وزن بذرهاي سالم همبستگي مثبت و معني دار مشاهده گرديد (p<0.05). از بين 20 صفت برگ و ميوه تنها بين كج تاري تنه درختان مادري و وزن ميوه همبستگي منفي و معني دار (p<0.05) و بين عمق لب هاي برگ با صفت دو شاخگي پايه هاي مادري همبستگي معني داري منفي (p<0.05) مشاهده گرديد. در تبيين مولفه هاي اول و دوم تجزيه به مولفه هاي اصلي، عرض پهنك و عمق لب هاي كناري و شكل قاعده برگ و از صفت برگ و از صفت ميوه تعداد و وزن بذرهاي سالم بيشترين نقش را ايفا كردند. به طور كلي تنوع در 40 پايه بارانك مورد بررسي، اندك توصيف گرديد. با اين حال تنوع در جمعيت اشك از جمعيت سنگده بيشتر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسپهبدی، ک.، و میرزایی ندوشن، ح.، و طبری کوچکسرایی، م.، و اکبری نیا، م.، و دهقانی شورکی، ی. (1385). بررسی تنوع ژنتیکی بارانک با ارزیابی مورفولوژی برگ و میوه. پژوهش و سازندگی, 19(3 (پی آیند 72) در منابع طبیعی), 44-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56972Vancouver : کپی

اسپهبدی کامبیز، میرزایی ندوشن حسین، طبری کوچکسرایی مسعود، اکبری نیا مسلم، دهقانی شورکی یحیی. بررسی تنوع ژنتیکی بارانک با ارزیابی مورفولوژی برگ و میوه. پژوهش و سازندگی. 1385 [cited 2021December05];19(3 (پی آیند 72) در منابع طبیعی):44-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56972IEEE : کپی

اسپهبدی، ک.، میرزایی ندوشن، ح.، طبری کوچکسرایی، م.، اکبری نیا، م.، دهقانی شورکی، ی.، 1385. بررسی تنوع ژنتیکی بارانک با ارزیابی مورفولوژی برگ و میوه. پژوهش و سازندگی, [online] 19(3 (پی آیند 72) در منابع طبیعی), pp.44-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56972. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی