برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عوارض راديوتراپي به روش دوفيلد تانژانت و تک فيلد قدام فوق ترقوه با روش دو فيلد تانژانت و دو فيلد قدام و خلف فوق ترقوه بر حجم هاي ريوي و اشباع اکسيژن محيطي در بيماران مبتلا به سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بیمارستان امام حسین، بخش رادیوتراپی و انکولوژی
 
چکیده: 

مقدمه: راديوتراپي سرطان پستان باعث افزايش کنترل موضعي و به دنبال آن افزايش ميزان بقا مي شود. در عين حال اين راديوتراپي داراي عوارضي بر روي ريه مي باشد که در روش هاي مختلف درمان ممکن است با هم متفاوت باشند. تست هاي عملکرد ريوي و ميزان اشباع اکسيژن محيطي معياري براي سنجش اين عوارض مي باشند. در اين بررسي عوارض دو روش راديوتراپي مورد مقايسه قرار گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه کارآزمايي باليني 51 بيمار مبتلا به سرطان پستان مرحله II و III (بر اساس مرحله بندي TNM) که تحت عمل جراحي ماستکتومي راديکال تغيير يافته قرار گرفته و جهت راديوتراپي تکميلي به بيمارستان امام حسين مراجعه کرده بودند، به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. دريک گروه راديوتراپي با سه فيلد و در گروه ديگر با چهار فيلد انجام شد. بيماران دوزهاي 5000-4800 سانتي گري را دريافت کردند. براي بيماران تست هاي عملکرد ريوي و درصد اشباع اکسيژن محيطي (پايه و بعد از فعاليت) يک بار بلافاصله قبل از راديوتراپي و سپس يک ماه و سه ماه پس از پايان راديوتراپي انجام شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري مربع کاي، تي دانش آموزي و من ويتني يو استفاده شد.
نتايج: مقايسه FEV1، FVC و FEV1/FVC در دو گروه نشان مي دهد که اين شاخص ها يک ماه و سه ماه پس از پايان راديوتراپي با هم تفاوت معني داري نداشته است. هم چنين در کليه موارد ميزان FEV1، FVC و FEV1/FVC يک ماه پس از پايان راديوتراپي نسبت به ميزان پايه تغيير معني داري پيدا نکرده ولي ميزان FEV1 و FVC سه ماه پس از راديوتراپي نسبت به ميزان پايه تغيير معني داري (به ترتيب P<0.001 و P<0.006) داشته است. کاهش درصد اشباع اکسيژن محيطي نيز نه تفاوتي معني دار در بين دو گروه بعد از درمان راديوتراپي داشته و نه در کليه بيماران قبل و بعد از راديوتراپي کاهش معني دار پيدا کرده است.
نتيجه گيري: راديوتراپي بستر پستان و غدد لنفاوي منطقه اي باعث ايجاد اختلال در تست هاي فعاليت ريوي مي شود. اما در مقايسه دو گروه با دو تکنيک سه فيلد و چهار فيلد اين عوارض با هم تفاوتي ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی