نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی اثر هیستوپاتولوژیک کوئرستین بر آسیب بافتی کبد ناشی از اکسید آهن و نانوذرات اکسید آهن در موش نژاد ویستار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف: امروزه افزایش آلودگی های صنعتی و زیست محیطی، تجویز بیش از حد مکمل های دارویی آهن یا تزریق خون زمینه ساز ایجاد مسمومیت با آهن می گردد لذا شناخت مکانیسم های دخیل و موثر و هم چنین محافظ در برابر سمیت آهن ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه بررسی اثر کوئرستین به عنوان آنتی اکسیدان بر مسمومیت کبدی ناشی از اکسید آهن و نانواکسید آهن بود. مواد و روشها: مطالعه بر روی 30 سر (5گروه) موش نژاد ویستار شامل: A: گروه شاهد، B: نانواکسید آهن، C: اکسید آهن، D: نانواکسید آهن و کوئرستین، E: اکسید آهن و کوئرستین انجام گردید. نانو اکسید آهن و اکسید آهن هر یک با دوز روزانه mg/kg20 و کوئرستین با دوز روزانه mg/kg100 به صورت IP به مدت 15 روز تجویز گردید. در پایان این مدت موش ها یوتانایز شدند و بافت کبد در فرمالین 10% به آزمایشگاه پاتولوژی منتقل و با دو روش Hematoxylin & Eosin و Prussian blue رنگ آمیزی و با کمک میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافتهها: یافته ها نشان داد که نانو اکسید آهن و اکسید آهن باعث بروز التهاب در پورت و لوبول های کبدی تکثیر مجاری صفراوی، اتساع سینوزوئیدها، تکثیر غیر معمول هپاتوسیت ها و سلول های کوپفر و تا حدی دژنرسانس در هپاتوسیت ها می گردد. با تزریق هم زمان کوئرستین به عنوان درمان، کاسته شدن آثار هیستوپاتولوژیک ناشی از پارتیکل های فلزی خصوصاً در برابر ذرات اکسید آهن مشاهده گردید. نمونه ها هم چنین از نظر بروز احتباس صفراوی فیبروز و نکروز نیز مورد بررسی قرار گرفتند که آثاری از این عوارض مشاهده نگردید. نتیجهگیری: در این مطالعه کوئرستین به عنوان آنتی اکسیدان گیاهی دارای خاصیت ضد التهابی و محافظتی در برابر مسمومیت ناشی از ذرات نانواکسید آهن و اکسیدآهن شناخته شد که استفاده از آن به عنوان عامل کاهنده عوارض یا مکمل غذایی توصیه می گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دادپی، م.، و فرحی، ک.، و قربان، خ.، و دادمنش، م. (1398). بررسی اثر هیستوپاتولوژیک کوئرستین بر آسیب بافتی کبد ناشی از اکسید آهن و نانوذرات اکسید آهن در موش نژاد ویستار. کومش, 21(3 (پیاپی 75) ), 425-534. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567988Vancouver : کپی

دادپی معصومه، فرحی کیاوش، قربان خدایار، دادمنش مریم. بررسی اثر هیستوپاتولوژیک کوئرستین بر آسیب بافتی کبد ناشی از اکسید آهن و نانوذرات اکسید آهن در موش نژاد ویستار. کومش. 1398 [cited 2022May23];21(3 (پیاپی 75) ):425-534. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567988IEEE : کپی

دادپی، م.، فرحی، ک.، قربان، خ.، دادمنش، م.، 1398. بررسی اثر هیستوپاتولوژیک کوئرستین بر آسیب بافتی کبد ناشی از اکسید آهن و نانوذرات اکسید آهن در موش نژاد ویستار. کومش, [online] 21(3 (پیاپی 75) ), pp.425-534. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567988. 

 
بازدید یکساله 46 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی