نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثیر میدان های مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین بر سطح هورمون های تیروئیدی موثر در خستگی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مرکز تحقیقات ارتقا سلامت محیط کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: افراد زیادی در سراسر جهان با میدان های میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین (ELF) مواجهه دارند و تعداد کثیری نیز در حرفه جوشکاری در کارگاه های کوچک، صنایع بزرگ و کارگاه های ساختمان سازی مشغول به کار هستند، با این حال مطالعات محدودی در مورد ارزیابی میدان های مغناطیسی ELF ناشی از حرفه جوشکاری و عوارض آن بر روی بدن انسان انجام گرفته است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین ناشی از جوشکاری بر روی سطح هورمون های تیروئیدی T3(تری یدوتیرونین)، T4(تیروکسین) و TSH (هورمون محرک تیروئید) انجام گرفت که موثر بر عملکرد زیستی بدن و مرتبط با بروز علائم خستگی هستند. روش بررسی: این مطالعه مقطعی در یک شرکت قالب سازی بر روی 35 نفر جوشکار قوس الکتریکی به عنوان گروه مواجهه و 35 نفر افراد غیر جوشکار به عنوان شاهد انجام گرفت. میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم در ناحیه دست، گردن، تنه و سر جوشکاران و همچنین در فواصل 5/0، 1 و 2 متری از دستگاه جوشکاری طبق راهنمای مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی کار آمریکا (NIOSH) با استفاده از ELF سنج کالیبره شده اندازه گیری گردید. خون گیری به منظور تعیین سطح هورمون های تیروئیدی برای هر دو گروه هم زمان قبل از شروع به کار در بازه زمانی 8 تا 10 صبح صورت گرفت. سطح هورمون های T3، T4 و TSH در هر دو گروه توسط تست ایمونوسیورسنت مرتبط با آنزیم (ELISA) مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی تاثیر میدان مغناطیس ELF بر میزان خستگی جوشکاران، از مقیاس خستگی هفت نقطه ای Samn-Perelli استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS V20 و آزمون های آماری t-test، chi-squared و ANOVA، ضریب همبستگی انجام گردید. یافته ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که در مورد همه متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه وجود ندارد (p>0. 05). بیشترین شدت میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین در جوشکاری در ناحیه دست (83/80± 66/2683 میلی گوس) و کمترین مقدار آن در فاصله 2 متری دستگاه جوشکاری (95/20± 98/112 میلی گوس) بدست آمد. میانگین مواجهه با ELF در گروه مواجهه یافته در تمام نواحی اندازه گیری شده اختلاف معناداری با میانگین مواجهه با گروه شاهد داشت (p<0. 0001). سطح هورمون های تیروئیدی جوشکاران کمتر از گروه شاهد و اختلاف میانگین هورمون های T4 و TSH بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار بود (p<0. 05). شیوع اختلالات هورمون های مورد بررسی در مقایسه با دامنه طبیعی آن ها و همچنین میزان خستگی در گروه مواجهه بیشتر از گروه شاهد بود. بین میزان مواجهه با میدان مغناطیسی ELF و سطح هورمون های تیروئید رابطه مثبت ضعیفی وجود داشت (r< 0. 12; p˃ 0. 05). همچنین نمره خستگی با کاهش سطح هورمون های T3 و T4 افزایش یافت (p<0. 05). بین سطح مواجهه با میدان مغناطیسی ELF و نمره خستگی نیز ارتباطی مستقیم و از نظر آماری معنی دار حاصل شد (r= 0. 54; p<0. 05). نتیجه گیری: مواجهه با میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین ممکن است تغییرات سطح هورمون های تیروئیدی مانند T4 و TSH و افزایش خستگی افراد در معرض را بدنبال داشته باشد. با این حال برای نتیجه گیری قطعی تر لازم است مطالعه ای جامع تر با در نظر گرفتن فاکتورهای تاثیر گذار بیشتر انجام پذیرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجی زاده، ر.، و مهری، ا.، و رضوی، س.، و فرهنگ دهقان، س.، و فقیه نیاترشیزی، ی.، و معتمدزاده، م. (1398). تاثیر میدان های مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین بر سطح هورمون های تیروئیدی موثر در خستگی. سلامت کار ایران, 16(1 ), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567324Vancouver : کپی

حاجی زاده روح اله، مهری احمد، رضوی سیدمحمدحسن، فرهنگ دهقان سمیه، فقیه نیاترشیزی یوسف، معتمدزاده مجید. تاثیر میدان های مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین بر سطح هورمون های تیروئیدی موثر در خستگی. سلامت کار ایران. 1398 [cited 2022May24];16(1 ):1-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567324IEEE : کپی

حاجی زاده، ر.، مهری، ا.، رضوی، س.، فرهنگ دهقان، س.، فقیه نیاترشیزی، ی.، معتمدزاده، م.، 1398. تاثیر میدان های مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین بر سطح هورمون های تیروئیدی موثر در خستگی. سلامت کار ایران, [online] 16(1 ), pp.1-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567324. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی