برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین سبک های مدیریت کلاس و مهارت های فراشناختی دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی بین سبک های مدیریت کلاس و مهارت های فراشناختی دانش آموزان با نقش میانجی متغیر خودکارآمدی معلمان است. روش پژوهش، کمی از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش را کلیه معلمان و دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر فین هرمزگان شامل 59 معلم (25 زن و 34 مرد) و 359 دانش آموز (123 دختر و 236 پسر) تشکیل دادند. از این بین طبق فرمول کوکران تعداد 51 معلم و 185 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش، سه پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدمز (1982)، سبک های مدیریت کلاس ولفکاگ و گلیکمن (1986) و فراشناخت حالتی اُنیل و عابدی (1996) بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش آماری توصیفی میانگین و انحراف معیار و آزمون آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از SPSS نسخه 21 و Lisrel8. 8 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون t و ضریب مسیر بین سبک های مدیریت کلاس و مهارت های فراشناختی با میانجی گری خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین سبک های مدیریت کلاس و مهارت های فراشناختی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما رابطه معناداری بین خودکارآمدی معلمان و مهارت های فراشناختی دانش آموزان یافت نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی احمدآبادی، ن.، و اعرابی، پ. (1399). نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین سبک های مدیریت کلاس و مهارت های فراشناختی دانش آموزان. توسعه حرفه ای معلم, 5(4 (پیاپی 18) ), 105-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567172Vancouver : کپی

محمدی احمدآبادی ناصر، اعرابی پریسا. نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین سبک های مدیریت کلاس و مهارت های فراشناختی دانش آموزان. توسعه حرفه ای معلم. 1399 [cited 2021December07];5(4 (پیاپی 18) ):105-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567172IEEE : کپی

محمدی احمدآبادی، ن.، اعرابی، پ.، 1399. نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین سبک های مدیریت کلاس و مهارت های فراشناختی دانش آموزان. توسعه حرفه ای معلم, [online] 5(4 (پیاپی 18) ), pp.105-120. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567172. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 14 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی