برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع ناباروري اوليه در جمهوري اسلامي ايران در سال هاي 84-1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ناباروري مشکلي است که در سراسر جهان تمامي جوامع با آن درگير هستند و پيامدهاي رواني- اجتماعي را به دنبال دارد. تعيين فراواني ناباروري در جامعه مي تواند به برنامه ريزان نظام سلامت در برنامه ريزي دقيق تر ارايه خدمات بهداشتي و درماني کمک نمايد. اين مطالعه براي پاسخ به سوال انجمن علمي- تخصصي باروري و ناباروري کشور، با هدف تعيين شيوع ناباروري اوليه طول عمر و ناباروري اوليه فعلي در جمهوري اسلامي ايران انجام شده است.روش بررسي: اين مطالعه به روش مقطعي روي 12000 زن 19 تا 49 ساله ايراني به عنوان نماينده زوج، در 28 استان کشور در سال 4-1383 انجام شد. روش نمونه گيري، انتخاب 400 خوشه 30 خانواري به روش تصادفي منظم با احتمال متناسب با جمعيت مناطق شهري و روستايي هر استان بود. ناباروري اوليه طول عمر بر اساس صادق بودن يکي از دو سناريوي زير تعريف شد: سناريوي اول: 1)  بلافاصله پس از ازدواج از روش هاي مطمئن پيشگيري از بارداري استفاده کرده است و 2) پس از مدتي روش پيشگيري را قطع کرده است و 3) در زمان مطالعه 12 ماه يا بيشتر از زمان قطع روش پيشگيري از بارداري مي گذرد و 4) در مدت 12 ماه پس از قطع روش پيشگيري، باردار نشده است. سناريوي دوم: 1) پس از ازدواج از روش هاي مطمئن پيشگيري از بارداري استفاده نکرده است و 2) در مدت 12 ماه پس از ازدواج، باردار نشده است. نابارور اوليه فعلي به زني اطلاق گرديد که علاوه بر قرار گرفتن در تعريف فوق تا زمان مطالعه هيچگاه باردار نشده بود. تحليل اطلاعات با نرم افزار STATA 8.0 و با استفاده از مفاهيم آمار توصيفي و محاسبه حدود اطمينان 95% و با در نظر گرفتن طرح نمونه گيري انجام گرديد. از روش Lowess smoothing نيز براي هموار کردن نمودار ارتباط ناباروري و سن اولين ازدواج استفاده شد.نتايج: در اين مطالعه 7350 زن شهري و 4650 زن روستايي 49-19 ساله ايراني در 28 استان مورد مصاحبه قرار گرفتند. از بين 12000 نمونه مورد مصاحبه، 630 نمونه (%5.3) واجد شرايط نبودند و از مطالعه و مخرج کسر محاسبه ناباروري اوليه خارج شدند. در %24.9 زوجها سابقه ناباروري اوليه طول عمر (%95CI: 23.6, %26.2) و در %3.4 زوجها ناباروري اوليه فعلي (%95CI: 0.3, %3.8) مشاهده شد. روند ناباروري اوليه طول عمر نشان مي دهد که بيشترين برآورد مربوط به پايين ترين سن ازدواج بوده و کمترين شيوع در سن ازدواج 22 سالگي به ميزان 19% ديده مي شود. تا حدود سن 28 سالگي وضعيت تقريبا ثابت بود و بعد از آن مجددا افزايش مي يافت. ميانگين سني اولين ازدواج نمونه ها 18.1±3.8 با ميانه 18 سال بود.نتيجه گيري: حدود يک چهارم زوج هاي ايراني ناباروري اوليه را در طول زندگي مشترکشان تجربه مي کنند و %3.4 آنها در هر برهه اي از زمان داراي مشکل ناباروري اوليه هستند. در تفسير شيوع ناباروري اوليه طول عمر و اقدامات بهداشتي، درماني آن، توجه به سن ازدواج و توان باروري زوج حايز اهميت است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وحیدی، س.، و اردلان، ع.، و محمد، ک. (1385). بررسی شیوع ناباروری اولیه در جمهوری اسلامی ایران در سال های 84-1383. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 7(3 (مسلسل 28)), 243-251. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56671Vancouver : کپی

وحیدی سراج الدین، اردلان علی، محمد کاظم. بررسی شیوع ناباروری اولیه در جمهوری اسلامی ایران در سال های 84-1383. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1385 [cited 2021December06];7(3 (مسلسل 28)):243-251. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56671IEEE : کپی

وحیدی، س.، اردلان، ع.، محمد، ک.، 1385. بررسی شیوع ناباروری اولیه در جمهوری اسلامی ایران در سال های 84-1383. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 7(3 (مسلسل 28)), pp.243-251. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56671. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 809 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی