برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1399 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 23 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

نقش واسطه اي چابکي سازماني در رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در بين کارکنان شهرداري منطقه ده شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سازمان اتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري شيراز
 
چکیده: 
چکيده: مقدمه: در چند دهه اخير نقش دارايي هاي دانشي در پيشبرد هدف هاي سازمان ها تبديل به امري حياتي شده است. هدف اين مقاله بررسي تأثير نقش واسطه اي چابکي سازماني در رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در بين کارکنان شهرداري منطقه ده شيراز است. روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده توصيفي همبستگي، از نوع نظرسنجي است که از لحاظ زماني پژوهشي مقطعي به حساب مي آيد. براي گردآوري اطلاعات از پرسش نامه استاندارد چابکي سازماني (شريفي و ژانگ، 1999)، مديريت دانش (جوزف حداد، 2006) و نوآوري سازماني (اميد و همکاران، 2002)، استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه کارکنان شهرداري شيراز تشکيل مي دهند. نمونه آماري پژوهش با استفاده از جدول مورگان، 288 نفر به دست آمد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش، با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 19، روش هاي آماري تحليل همبستگي و تحليل رگرسيون انجام شده است. يافته ها: بين مديريت دانش و چابکي سازماني رابطه مستقيم معنادار وجود دارد. بين مديريت دانش و نوآوري سازماني رابطه مستقيم معنادار وجود دارد و بين نوآوري سازماني با چابکي سازماني رابطه معنادار وجود دارد و چابکي سازماني در رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني نقش واسطه اي معنادار دارد. نتيجه گيري: نتايج حاصل از پژوهش بيان گر اين است که به طورکلي بين چابکي سازماني در رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني نقش واسطه اي رابطه معنادار دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی، م. (1399). نقش واسطه ای چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز. پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری, 5(20 ), 23-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=566330Vancouver : کپی

رحیمی مجتبی. نقش واسطه ای چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز. پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری. 1399 [cited 2021December02];5(20 ):23-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=566330IEEE : کپی

رحیمی، م.، 1399. نقش واسطه ای چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز. پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری, [online] 5(20 ), pp.23-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=566330. 

 
بازدید یکساله 25 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی