برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ساخت ویژگی های روان سنجی نسخه دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد گرمسار، گرمسار، ایران
 
چکیده: 
هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) نسخه دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی بود. روش: این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع روان سنجی بود. نمونه شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و نسخه دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی والرند، پلتیر، بلایس و بریر (1992) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 23 گویه 7 عامل درون نگری (با مقدار واریانس تبیین شده 85/12)، دستاورد (با مقدار واریانس تبیین شده 89/11)، تمایز (با مقدار واریانس تبیین شده 44/10)، بی انگیزشی (با مقدار واریانس تبیین شده 40/10)، برون نگری (با مقدار واریانس تبیین شده 19/10)، تحریک (با مقدار واریانس تبیین شده 09/7) و دانش (با مقدار واریانس تبیین شده 57/6) را تبیین می کند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، یافته های تحلیل عاملی اکتشافی را تایید کرد. شاخص های برازش در هر دو مدل تحلیل عاملی تاییدی در سطح 001/0 مناسب به دست آمد. ضریب پایایی کلی مقیاس با دو روش آلفای کرونباخ (88/0) و روش بازآزمایی (86/0) در حد مطلوب به دست آمدند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان دادند که نسخه دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار هستند و می توان از آن برای اندازه گیری انگیزش تحصیلی در دانشجویان استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدعلی، س.، و معنوی پور، د.، و صداقتی فرد، م. (1399). ساخت ویژگی های روان سنجی نسخه دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی. روان شناسی کاربردی, 14(4 (پیاپی 56) ), 415-434. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=565378Vancouver : کپی

محمدعلی سمیرا، معنوی پور داوود، صداقتی فرد مجتبی. ساخت ویژگی های روان سنجی نسخه دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی. روان شناسی کاربردی. 1399 [cited 2022January22];14(4 (پیاپی 56) ):415-434. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=565378IEEE : کپی

محمدعلی، س.، معنوی پور، د.، صداقتی فرد، م.، 1399. ساخت ویژگی های روان سنجی نسخه دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی. روان شناسی کاربردی, [online] 14(4 (پیاپی 56) ), pp.415-434. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=565378. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی