نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1399 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 25 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

تأثیر مؤلفه های فضاهای جمعی در راستای مشارکت اجتماعی شهروندان (موردمطالعه: محله فرحزاد تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد تهران غرب، تهران، ایران
 
چکیده: 
مشارکت شهروندان، نیاز اساسی برای دستیابی به محله ایده آل محسوب می شود و منجر به بهبود سطح کیفی زندگی می گردد. فضاهای جمعی موجود در سطح محله ها به عنوان کانون هایی برای تجمعات افراد در زندگی نقش مؤثری را ایفاء می کنند. ویژگی های موجود در بستر این فضاها باعث جذب افراد، ماندگاری آن ها در فضا و شکل گیری مشارکت بین آن ها می شود. در پژوهش حاضر هدف بر آن است که میزان مشارکت اجتماعی در سطح محله فرحزاد تهران مورد واکاوی قرار گیرد. روش استفاده شده در پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری داده های موردنیاز از ابزار پرسشنامه و مطالعه میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل همه افراد 18 سال به بالای ساکن در محله فرحزاد می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 376 نفر به دست آمد که برای اطمینان بیشتر 380 پرسشنامه انتخاب شد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده کامل گردید. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق آزمون های پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین متغیر میزان تمایل به مشارکت با متغیرهای کیفیت فضاهای جمعی، میزان رضایتمندی از خدمات در فضاها و احساس تعلق مکانی ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون هم بیانگر آن است که در بین متغیرهای یادشده متغیر کیفیت فضاهای جمعی با وزن رگرسیونی 42/0 بیشترین اثر را در متغیر مشارکت اجتماعی تبیین می نماید.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دبیری، ه.، و زارع، ل. (1399). تأثیر مؤلفه های فضاهای جمعی در راستای مشارکت اجتماعی شهروندان (موردمطالعه: محله فرحزاد تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 12(3 ), 25-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=564637



Vancouver : کپی

دبیری هدیه، زارع لیلا. تأثیر مؤلفه های فضاهای جمعی در راستای مشارکت اجتماعی شهروندان (موردمطالعه: محله فرحزاد تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 1399 [cited 2022May25];12(3 ):25-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=564637



IEEE : کپی

دبیری، ه.، زارع، ل.، 1399. تأثیر مؤلفه های فضاهای جمعی در راستای مشارکت اجتماعی شهروندان (موردمطالعه: محله فرحزاد تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, [online] 12(3 ), pp.25-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=564637.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی