نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان روي در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمي كرمانشاه (1381)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شهرک آبادانی و مسکن، درمانگاه جامعه نگر
 
چکیده: 
سابقه و هدف: نظر به اهميت روي به عنوان شاخص مفيد در سيستم ايمني، رشد و همچنين كاهش روي ناشي از درمان با دسفرال در بيماران تالاسمي ماژور، مطالعه حاضر به منظور بررسي ميزان روي در بيماران تالاسميك ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمي كرمانشاه در سال 1381 انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه به روش توصيفي تحليلي در روي تمامي بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمي كرمانشاه (100نفر) صورت گرفت. ابتدا با استفاده از يك فرم اطلاعاتي كه شامل متغيرهايي نظير سن، جنس، ميزان دسفرال و خون دريافتي در سال بود، اطلاعات مورد نياز از پرونده هاي موجود در مركز استخراج شد. سپس براي اندازه گيري ميزان اوره، كراتي نين سرم فريتين و روي پلاسما از آنان ml 5 با رضايت خون گيري شد. اندازه گيري روي به روش جذب اتمي با دستگاه SH22 و به روش شعله در آزمايشگاه تحقيقات بيولوژي دانشكده پزشكي و اندازه گيري سرم فريتين به روش راديوايمونواسي و اوره و كراتي نين با دستگاه اتوآنالايزر X1100 انجام شد. براي تحليل داده ها از آناليز واريانس و آزمون كاي دو استفاده شد.يافته ها: سن بيماران 5.25 ± 10.46 سال بود و 53 درصد آنان مذكر و بقيه مونث بودند. توزيع روي طبيعي در هر دو جنس يكسان بود و تفاوتي در رده هاي مختلف سني مشاهده نشد. در 77 درصد بيماران مقادير روي طبيعي بود و در 23 درصد آنان افزايش ميزان روي ديده شد. 80 درصد بيماران، خون بيش از حد مورد نياز در سال دريافت كرده بودند که ميزان متوسط روي در اين گروه نسبت به گروه ديگر بيشتر بود و اين رابطه از نظر آماري معنادار بود (0.025 P=). در 99 درصد بيماران دريافت دسفرال به طور نامناسب بود كه از اين ميزان 50 درصد دسفرال را كمتر از حد مورد نياز دريافت كرده بودند. همچنين زماني كه اوره بيماران به بيش از mg/dl30 افزايش نشان داده، از درصد بيماران با روي بالا كاسته شده كه اين رابطه از نظر آماري معنادار بود (0.009 P=). در اين مطالعه 70 درصد بيماران فريتين بالاتر از ng/ml1000 داشتند. توزيع روي بر حسب فريتين نشان داد كه هرچه فريتين بيماران افزايش داشته، از تعداد موارد با روي بالا كاسته شده است كه اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود. بحث: مطالعه حاضر نشان داد كه ميزان روي77 درصد بيماران نرمال بود و كمبود روي مشاهده نشد. به نظر مي رسد كه درمان نامناسب اين بيماران سهمي در اين خصوص داشته باشد؛ لذا تصميم گيري در مورد تجويز روي در بيماران مذكور نيازمند مطالعات بيشتر با رعايت استانداردهاي علمي در مورد نحوه درمان اين بيماران دارد. توصيه مي گردد اين بيماران تحت مراقبت دقيق تري از نظر دريافت خون و دسفرال قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رشادت، س.، و کیانی، ا.، و ایران فر، ش. (1385). میزان روی در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی کرمانشاه (1381). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 10(2 (پیاپی 29)), 157-167. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56447Vancouver : کپی

رشادت سهیلا، کیانی امیر، ایران فر شیرین. میزان روی در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی کرمانشاه (1381). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1385 [cited 2022May29];10(2 (پیاپی 29)):157-167. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56447IEEE : کپی

رشادت، س.، کیانی، ا.، ایران فر، ش.، 1385. میزان روی در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی کرمانشاه (1381). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 10(2 (پیاپی 29)), pp.157-167. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56447. 

 
بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی