برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  41 , شماره  4 ; از صفحه 585 تا صفحه 611 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه خصوصيات فنوتيپي و بيماري زايي پكتوباكتريوم هاي مولد پوسيدگي نرم در استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

در طي سال هاي 1380 و 1381 تعداد 63 جدايه باكتري از غده و ساقه هاي آلوده سيب زميني، ريشه هاي آلوده هويج و برگ هاي آلوده كاهو و كلم كه علايم ساق سياه و پوسيدگي نرم را داشتند، از مناطق مختلف استان خوزستان، جداسازي گرديد. كليه جدايه هاي ميله اي شكل، متحرك با تاژك هاي محيطي، گرم منفي، بي هوازي اختياري، اكسيداز منفي، كاتالاز مثبت، قادر به لهانيدن ورقه هاي سيب زميني و از نظر واكنش فوق حساسيت روي توتون، منفي بودند. هم چنين از گلوكز، گليسرول، آرابينوز، لاكتوز، مالتوز، رايبوز، مانيتول، مانوز، زايلوز و فروكتوز توسط اكثريت جدايه ها، اسيد توليد كردند. اين جدايه ها، قادر به احيا نيترات، توليد H2S از سيستئين و توليد استوئين بودند، ولي اوره آز توليد نكردند و به عنوان جنس Pectobacterium تشخيص داده شدند.
بر پايه آناليز عددي خصوصيات فنوتيپي، جدايه ها در چهارگروه قرار گرفتند. جدايه هاي گروه اول، دوم و چهارم براساس خصوصيات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي افتراقي به P. chryscmthemi و جدايه هاي گروه سوم به P. carotovorum subsp. carotovorum شباهت داشتند.
نقوش الكتروفورزي بيانگر تنوع و تفاوت قابل ملاحظه اي در بين آن ها بود. براساس درصد تشابه نقوش الكتروفورزي، نيز جدايه هاي نماينده در سه گروه قرار گرفتند كه نتايج حاصل مشابه نتايج به دست آمده براساس خصوصيات فنوتيپي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی