برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1397 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 541 تا صفحه 556 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L. ) تحت تأثیر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
چکیده: 
این آزمایش با هدف مطالعه تأثیر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی گندم بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو در نظام تناوب زراعی گندم-جو در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گناباد و در سال زراعی 93-1392 به اجرا درآمد. البته این یک آزمایش 5 ساله (96-1391) است که در این بخش نتایج این نظام تناوب زراعی آورده شده است. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای اصلی شامل روش های مختلف خاک ورزی در سه سطح شامل: 1-خاک ورزی متداول (شخم + دیسک + تسطیح + کاشت با بذرکار)، 2-کم خاک ورزی (دیسک + کاشت با بذرکار) و 3-بی خاک ورزی، (کاشت مستقیم با بذرکار No Till. ) در کرت های اصلی قرار گرفت و فاکتور فرعی، میزان بقایای گیاهی در سه سطح (1-بدون بقایا، 2-حفظ 30% بقایا و 3-حفظ 60% بقایا محصول قبلی، گندم) که به عنوان عامل کرت فرعی مد نظر قرار گرفت. صفات مورد مطالعه علاوه بر عملکرد بیولوژیک و دانه شامل خصوصیات شیمیایی خاک بود. نتایج نشان داد بیشترین میزان پتاسیم خاک از تیمار بی خاک ورزی به دست آمد و تحت تأثیر این تیمار میزان pH و EC خاک کاهش یافت. کارایی مصرف عناصر غذایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) در تیمار بی خاک ورزی بیشتر از تیمارهای دیگر خاک ورزی بود و برهمکنش تیمار بی خاک ورزی با صفر درصد بقایا بیشترین مقدار کارایی زراعی نیتروژن را نشان داد. اثر تیمارهای خاک ورزی و میزان بقایا بر عملکرد بیولوژیک، دانه و شاخص برداشت معنی دار نبود. بیشترین عملکرد بیولوژیک از تیمار بی خاک ورزی تیمار30% بقایا به ترتیب با 8500 و 8398 کیلوگرم در هکتار و بیشترین عملکرد دانه (5224 کیلوگرم در هکتار) از تیمار صفر درصد بقایا حاصل شد. از طرف دیگر بیشترین عملکرد دانه (3897 کیلوگرم درهکتار) و شاخص برداشت (8/49 درصد) از برهمکنش تیمار بی خاک ورزی در سطح صفر درصد بقایا حاصل شد. نتیجه اینکه افزایش میزان بقایای گیاهی تأثیر مثبتی بر کاهش EC خاک و افزایش میزان فسفر و پتاسیم خاک داشت و حذف عملیات خاک ورزی تأثیر منفی و معنی داری بر کاهش عملکرد بیولوژیک و دانه جو نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کمیلی، ح.، و قدسی، م.، و رضوانی مقدم، پ.، و نصیری محلاتی، م.، و جلال کمالی، م. (1397). مطالعه خصوصیات خاک, عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L. ) تحت تأثیر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی. پژوهشهای زراعی ایران, 16(3 ), 541-556. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=563734Vancouver : کپی

کمیلی حمیدرضا، قدسی مسعود، رضوانی مقدم پرویز، نصیری محلاتی مهدی، جلال کمالی محمدرضا. مطالعه خصوصیات خاک, عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L. ) تحت تأثیر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی. پژوهشهای زراعی ایران. 1397 [cited 2021December04];16(3 ):541-556. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=563734IEEE : کپی

کمیلی، ح.، قدسی، م.، رضوانی مقدم، پ.، نصیری محلاتی، م.، جلال کمالی، م.، 1397. مطالعه خصوصیات خاک, عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L. ) تحت تأثیر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی. پژوهشهای زراعی ایران, [online] 16(3 ), pp.541-556. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=563734. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی