نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشی آموزش معکوس بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف این پژوهش، تبیین اثربخشی آموزش معکوس بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر پایة یازدهم در درس انسان و محیط زیست در سال تحصیلی 98-99 بود. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از نظر هدف کاربردی است. همة دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایة یازدهم شهر ری به عنوان جامعه ی آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. ابتدا یکی از مدارس ناحیه دو شهر ری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و 60 نفر از دانش آموزان پایه یازدهم به روش تصادفی ساده در دو کلاس 30 نفری به عنوان گروه «آزمایش» و گروه «کنترل» جایگزین شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ساموئلز (2004) که توسط سلطانی نژاد و همکاران در سال 1392 هنجاریابی شد به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید حوزه علوم تربیتی، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی همچون شاخص های گرایش مرکز و شاخص های پراکندگی و آمار استنباطی آزمون لوین برای بررسی مفروضه همسانی واریانس ها و تحلیل کوواریانس چند متغیره (آزمون مانکوا) و تک متغیره و آزمون اتا با بهره گیری از نرم افزارهای Spss24 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش معکوس بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان تأثیر بسزایی دارد، به طوری که 56/0 تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی یازدهم در درس انسان و محیط زیست را ارتقاء می بخشد. درنهایت، پیشنهاد می گردد که مدیران مدارس زمینه ی مشارکت معلمان در کارگاه های راهبردهای نوین تدریس را فراهم نمایند تا معلمان بتوانند از رویکردهای نوین تدریس ازجمله آموزش معکوس در کلاس های درس بهره مند گردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عمرانی، پ.، و افکاری، ف.، و قادری، م. (1400). اثربخشی آموزش معکوس بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 18(41 (پیاپی 68) ), 178-189. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=562838Vancouver : کپی

عمرانی پروانه، افکاری فرشته، قادری مصطفی. اثربخشی آموزش معکوس بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1400 [cited 2022August13];18(41 (پیاپی 68) ):178-189. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=562838IEEE : کپی

عمرانی، پ.، افکاری، ف.، قادری، م.، 1400. اثربخشی آموزش معکوس بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 18(41 (پیاپی 68) ), pp.178-189. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=562838. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 433 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی