برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  59 , شماره  1 ; از صفحه 167 تا صفحه 175 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي و بررسي عملكرد كشت توام ماهي تيلاپيا (Oreochromis sp.)وكاهو (Lactuca sativa var longifolia)در يك سازگان مدار بسته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اين آزمايش يك سازگان مدار بسته براي پرورش توام ماهي تيلاپيا و كاهو طراحي شد. در اين طراحي سعي شد كه بخشي براي پرورش گياه و بخش هايي براي عملكرد باکتري هاي هوازي و غير هوازي در محيط پرورش در كنار يكديگر ايجاد شود. سازگان طراحي شده از نظر توليد ماهي و گياه و تغييرات وضعيت كيفي آب محيط پرورش ماهي مورد بررسي قرارگرفت. بدين منظور 75 قطعه ماهي با ميانگين وزن5.62±1.75 (Mean+SD)  گرم وارد هر مخزن پرورش ماهي شد. مخزن پرورش ماهي از جنس فايبرگلاس و داراي ظرفيت نگهداري 840 ليتر آب بود كه در آن 640 ليتر اب ريخته شد.  براي تغذيه ماهيان از غذاي حبه اي (pellet) شناور و مخصوص پرورش بچه ماهي تيلاپيا استفاده شد كه از نظر تركيب بيوشيميايي حاوي 24 درصد پروتئين، 6 درصد چربي، 6 درصد فيبر و 11 درصد رطوبت بود. ماهيان دوبار در روز و به مقدار 5 درصد وزن بدنشان در ساعت 9 صبح و 2 بعدازظهر غذادهي شدند. در طول آزمايش، سه بار 42نشاي كاهو كشت و برداشت شدند. مقدار محصول كاهوي برداشتي به ترتيب برابر 1437±339، 2112±297 و 1173±202 گرم در متر مربع براي سه دوره متوالي بود. در اين آزمايش مشخص شد كه در سازگان طراحي شده امكان پرورش ماهي و گياه با هم وجود دارد و سازگان توانايي كاهش تركيبات نيتروژن دار را بعد از 5 هفته از شروع آزمايش و تا حد استاندارد دارد. با شروع آزمايش غلظت آمونياك در آب افزايش يافت و بعد از 5 هفته مقدار آن به حدود 8 ميلي گرم در ليتر رسيد . سپس غلظت آن كاهش يافت و يك هفته مانده به پايان آزمايش به حدود 45/1 ميلي گرم در ليتر رسيد. مقدار غلظت نيتريت آب بعد از دو هفته از شروع آزمايش افزايش يافت و بعداز 9 هفته غلظت آن به حدود52/1 ميلي گرم در ليتر رسيد. در كل ميزان غلظت نيتريت داراي تغييراتي بين 30/2-028/0 ميلي گرم در ليتر بود.  ميزان غلظت نيترات تغييراتي بين 07/1-61/0 ميلي گرم در ليتر را داشت. اين مقدار در پايان آزمايش داراي ميانگين 0.73±0.61 بود. ميانگين وزن برداشت هر ماهي در پايان آزمايش 188±19 گرم بود و ميانگين مقدار توليد ماهي در پايان آزمايش 9.25±1.55 کيلوگرم در هر واحد پرورش يا سازگان يا به حدود 13 كيلوگرم در متر مكعب آب  رسيد. ميانگين ماندگاري ماهي 68±1.9 درصد اندازه گيري شد. اين پژوهش نشان داد كه امكان طراحي و ساخت سازگان ساده توام پرورش ماهي و گياه به صورت يك مجموعه نزديك به هم و با حداقل استفاده از آب و فضا وجود دارد.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 257
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی