نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه اردکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به منظور بررسی نیازهای آموزشی کارمندان دانشگاه اردکان در سه حوزه دانش، مهارت و نگرش انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارمندان دانشگاه اردکان است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و داده ها به روش توصیفی پیمایشی گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل کل اعضای کارمندان دانشگاه به تعداد 48 نفر بوده و همه آن ها برای جمع آوری داده ها به کار گرفته شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت است. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر اساتید و خبرگان مورد سنجش قرار گرفته و پایایی آن نیز از طریق اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. پس از تکمیل پرسش نامه ها به منظور تعیین نرمال بودن داده ها در سه حوزه دانش، مهارت و نگرش از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون شاپیرو ویلک استفاده شده است. همچنین برای تعیین نیازهای آموزشی و شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب، از آزمون پارامتریک T دونمونه ای وابسته استفاده شده است. نتایج آزمون ها نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری بین سطح موجود و مطلوب دانش، مهارت و نگرش کارمندان است و در این زمینه ها کارمندان به آموزش نیاز دارند. همچنین با توجه به معنی دار بودن شکاف هر یک از مولفه های حوزه های دانش، مهارت و نگرش این مولفه ها با استفاده از میانگین و آزمون رتبه ای فریدمن اولویت بندی شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نادی زاده اردکانی، ع.، و موبد، م.، و عابدی، س. (1398). شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه اردکان. کارافن, 16(46 ), 207-232. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=562108Vancouver : کپی

نادی زاده اردکانی علی، موبد میترا، عابدی سیما. شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه اردکان. کارافن. 1398 [cited 2022May19];16(46 ):207-232. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=562108IEEE : کپی

نادی زاده اردکانی، ع.، موبد، م.، عابدی، س.، 1398. شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه اردکان. کارافن, [online] 16(46 ), pp.207-232. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=562108. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی