برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1399 , دوره  51 , شماره  4 ; از صفحه 147 تا صفحه 160 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي خصوصيات فيزيولوژيکي و زراعي گاوزبان اروپايي (Borago officinalis) در پاسخ به پيش تيمارآبي و محلول پاشي کيتوزان و اسيد هيوميک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه محقق اردبيلي
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير پيش تيمار بذر با آب خالص و محلول پاشي با کيتوزان و اسيد هيوميک بر خصوصيات فيزيولوژيکي و عملکردي گاوزبان اروپايي، آزمايشي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار، در ايستگاه تحقيقات منابع طبيعي، گياهان دارويي ساميان اردبيل در سال زراعي 96 اجرا شد. تيمار ها شامل پيش تيمار بذر در دو سطح (بدون پيش تيمار (شاهد) و پيش تيمار با آب به مدت 48 ساعت) و محلول پاشي در چهار سطح عدم مصرف، 5/0 گرم در ليتر اسيد هيوميک، يک گرم در ليتر کيتوزان و کاربرد همزمان اسيد هيوميک و کيتوزان بودند. نتايج نشان داد که پيش تيمار بذر، با افزايش ميزان رنگيزه هاي کلروفيل، موجب افزايش معني دار عملکرد دانه نسبت به شاهد (23/1 برابر) و اجزاي عملکرد شد. محلول پاشي (اسيد هيوميک، کيتوزان و کاربرد همزمان اسيد هيوميک و کيتوزان) در گياهان حاصل از بذرهاي پيش تيمار شده، موجب افزايش معني دار عملکرد گل شد. اگرچه پيش تيمار به تنهايي موجب افزايش وزن هزاردانه و عملکرد دانه شد، محلول پاشي افزايش مضاعف اين صفات را در پي داشت، به طوري که در گياهان حاصل از بذرهاي پيش تيمار شده، کاربرد اسيدهيوميک، سبب افزايش معني دار وزن هزار دانه (22/1 برابر) و کاربرد همزمان اسيدهيوميک و کيتوزان، باعث افزايش 69/1 برابري عملکرد بيولوژيک نسبت به شاهد شد. اين نتايج نشان دهنده وجود اثرات هم افزايي پيش تيمار بذر و کاربرد برگي اسيدهيوميک بر خصوصيات زراعي و عملکردي گياه دارويي گاوزبان اروپايي در شرايط مزرعه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بلندی، م.، و شیخ زاده، پ.، و خماری، س.، و زارع، ن.، و شریفی، ج. (1399). بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis) در پاسخ به پیش تیمارآبی و محلول پاشی کیتوزان و اسید هیومیک. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 51(4 ), 147-160. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=561923Vancouver : کپی

بلندی ماهرخ، شیخ زاده پریسا، خماری سعید، زارع ناصر، شریفی جابر. بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis) در پاسخ به پیش تیمارآبی و محلول پاشی کیتوزان و اسید هیومیک. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1399 [cited 2022January24];51(4 ):147-160. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=561923IEEE : کپی

بلندی، م.، شیخ زاده، پ.، خماری، س.، زارع، ن.، شریفی، ج.، 1399. بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis) در پاسخ به پیش تیمارآبی و محلول پاشی کیتوزان و اسید هیومیک. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 51(4 ), pp.147-160. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=561923. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی