برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1380 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 121 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

واکنش اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخير در کاشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تصور آن است که انواع گوناگون لوبياي زراعي، شامل چيتي، سفيد و قرمز، از نظر سازگاري به دماي زياد متفاوتند. از اين رو، ممکن است واکنش آنها به تاخير در کاشت متفاوت باشد. به منظور بررسي اين واکنش، آزمايشي با طرح بلوک هاي کامل تصادفي و آرايش تیمارها در چارچوب کرت هاي يک بار خرد شده، در سال 1375 در مزرعه پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان اجرا گرديد. تيمار اصلي شامل چهار تاريخ کاشت (8 و 23 ارديبهشت، و 7 و 23 خرداد) و تيمار فرعي شامل چهار ژنوتيپ لوبياي زراعي (لوبيا قرمز ناز، لوبيا چيتي لاين 11816، لوبيا چيتي لاين 16157 و لوبيا سفيد لاين 11805) بود.
با تاخير درکاشت، شمار ساقه فرعي در بوته، شمار غلاف در ساقه هاي فرعي و در واحد سطح، شمار دانه در هر غلاف ساقه اصلي و ساقه هاي فرعي، شمار دانه در ساقه اصلي، ساقه فرعي و در واحد سطح، وزن صد دانه، و عملکرد دانه کاهش معني دار يافت، ولي شاخص برداشت افزايش معني دار نشان داد. کاهش اجزاي عملکرد و عملکرد دانه با تاخير در کاشت، به کاهش فرصت براي رشد در اثر افزايش دما نسبت داده شد. پاييني شاخص برداشت در کاشت زود هنگام، با کاهش بازده رشد رويشي حاصل شده در اثر برخورد دوران دانه بندي با دماي بالا تفسير گرديد. لوبيا چيتي لاين 11816 از لحاظ شمار ساقه فرعي در بوته و شاخص برداشت از ديگر ژنوتيپ ها برتر بود و بيشترين عملکرد دانه (3030 کيلوگرم در هکتار) را توليد نمود. گرچه لوبيا قرمز ناز از نظر شمار غلاف و شمار دانه در ساقه اصلي و در واحد سطح بر ژنوتيپ هاي ديگر به طور معني داري برتري نشان داد، ولي وزن صد دانه بسيارکم و کمترين شاخص برداشت را داشت، و سرانجام کمترين عملکرد دانه (2254 کيلوگرم در هکتار) را به دست داد. نتايج پژوهش حاضر گوياي آن است که عملکرد دانه لوبيا از تاخير در کاشت به شدت آسيب مي بيند. لوبيا چيتي لاين 11816 ممکن است در کليه تاريخ هاي کاشت، ظرفيت توليدي بيشتري نسبت به ديگر زنوتيپ هاي مورد آزمايش، در شرايط مشابه با آزمايش حاضر داشته باشد.ارتباط خاصي ميان ويژگي هاي ظاهري دانه انواع لوبيا و تحمل آنها نسبت به گرما مشاهده نگرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی