نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش عدم تقارن در خطوط پوستي دست راست و چپ بيماران اسكيزوفرن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
 
چکیده: 
هدف: خطوط پوششي نيز مانند ساير اعضا و قسمت هاي بدن يك فرد در دو طرف كاملا مشابه و يكسان نمي باشند. نوسانات آسيمتري (FA) ظرفيتي براي موجود فراهم مي سازند تا در مقابل عوامل ناسازگار تكويني مقابله كنند. شواهدي مبني بر ارتباط شاخص هاي تكويني عصبي موثر بر FA و ظهور اسكيزوفرني در دست است. در پژوهش حاضر سعي شد، احتمال وجود عدم تقارن در الگوهاي درماتوگليفيك كف دست افراد اسكيزوفرن در قياس با كنترل بررسي گردد.مواد و روش كار: پژوهش حاضر به صورت مطالعه تحليلي و مشاهده اي و كاربردي به صورت موردي و شاهدي در 91 بيمار اسكيزوفرن با ميانگين سني 31.35 ± 7.46 و افراد سالم با نمونه گيري به روش تصادفي ساده و بدون جايگزيني در خراسان رضوي انجام شد. ثبت خطوط پوستي به روش ثبت با مركب انگشت نگاري بود و خط شماري a-b و تشخيص الگوهاي نوك انگشتان در گروه هاي مورد آزمايش به تفكيك جنسيت انجام شد. آناليز آماري داده ها با آزمون T دانشجويي (t-test) و GLM بود.نتايج: هيچ گونه اختلاف معني دار آماري بين خط شماري a-b و نوع دست در مردان و زنان گروه كنترل و آزمايش وجود ندارد. درمقايسه الگوي انگشتان در گروه بيمار و كنترل، و زنان و مردان، تفاوت آماري در زنان با مردان و مبتلايان يا افراد سالم و به تفكيك دست راست و چپ وجود ندارد.نتيجه گيري: علي رغم شواهد متعدد و متناقضي كه در زمينه احتمال عدم در تقارن در الگوهاي درماتوگليفيك در دست است، با استناد به نتيجه تحقيق حاضر، هيچگونه اختلاف آماري در مقايسه الگوي انگشتان دست راست و چپ دو گروه، مشاهده نمي شود. با توجه به اينكه عوامل متعدد محيطي و ژنتيكي در بروز بيماري موثرند، مي توان بروز اين حالت را به زمان كوتاه و سريع شكل گيري الگوها و خطوط نوك انگشت طي تكوين دانست كه ممكن است به كمرنگ شدن تاثير عوامل محيطي در بروز FA منجر شده باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جاجوندیان، ر.، و مهدوی شهری، ن.، و رمضانی، ع. (1385). سنجش عدم تقارن در خطوط پوستی دست راست و چپ بیماران اسکیزوفرن. مجله علوم پایه پزشکی ایران, 9(4 (پیاپی 32)), 231-236. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56125Vancouver : کپی

جاجوندیان رویا، مهدوی شهری ناصر، رمضانی علی. سنجش عدم تقارن در خطوط پوستی دست راست و چپ بیماران اسکیزوفرن. مجله علوم پایه پزشکی ایران. 1385 [cited 2022May22];9(4 (پیاپی 32)):231-236. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56125IEEE : کپی

جاجوندیان، ر.، مهدوی شهری، ن.، رمضانی، ع.، 1385. سنجش عدم تقارن در خطوط پوستی دست راست و چپ بیماران اسکیزوفرن. مجله علوم پایه پزشکی ایران, [online] 9(4 (پیاپی 32)), pp.231-236. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56125. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 391 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی