نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1377 , دوره  29 , شماره  1 ; از صفحه 89 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه مورفولوژيك زنبور عسل معمولي (.Apis mellifera L) در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است