برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1380 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 79 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

تثبيت پتاسيم و ويژگي هاي بار الکتريکي رس خاک در شماري از خاک هاي مناطق مرکزي و شمال ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تثبيت و آزادسازي پتاسيم به وسيله کاني هاي رسي فيلوسيليکاتي بر پتاسيم قابل جذب گياه تاثير زيادي دارد. اين پژوهش با هدف تعيين ظرفيت تثبيت پتاسيم و ارتباط آن با ويژگي هاي بار الکتريکي رس هاي خاک در 15 نمونه خاک سطحي (0-30  سانتي متر) از مناطق مرکزي و شمال ايران انجام شد. پس از تفکيک اجزاي ذرات خاک، گنجايش تبادل کاتيوني گل رس و لايه چهار وجهي شبکه ساختماني رس ها تعيين گرديد. گنجايش تبادل کاتيوني لايه چهار وجهي، پس از اشباع رس با ليتيم و حرارت دادن در دماي 300 درجه سانتي گراد، براي کاهش بار لايه هشت وجهي به نزديک صفر تعيين شد. تثبيت پتاسيم در شرايط تر (نسبت 10 به 1 محلول به نمونه، و 16 ساعت تکان دادن) و خشک (پس از خشک کردن نمونه به مدت 24 ساعت در دماي 70 درجه سانتي گراد) با استفاده از سه سطح پتاسيم اضافه شده اندازه گيري، و ميانگين تثبيت پتاسيم محاسبه گرديد. هم چنين، هم بستگي بين ميانگين پتاسيم تثبيت شده با ويژگي هاي بار الکتريکي رس ها مطالعه شد.
دامنه تغييرات گنجايش تبادل کاتيوني کل در رس هاي اصفهان، چهارمحال بختياري و گيلان به ترتيب 22.1-36.0، 33.0.-55.5 و 31.5-47.9 سانتي مول در کيلوگرم بود. دامنه تغييرات گنجايش تبادل کاتيوني لايه چهار وجهي در رس هاي اصفهان، چهار محال بختياري و گيلان به ترتيب 17.9-35.5، 26.2-34.5، 8.3-23.8 سانتي مول درکيلوگرم بود، که به ترتيب 81.0-98.4، 58.5-95.8 و 24.7-72.5 درصد از گنجايش تبادل کاتيوني کل رس را تشکيل مي دهد. پتاسيم تثبيت شده با افزايش پتاسيم به کار رفته و خشک شدن افزايش يافت. ميانگين تثبيت پتاسيم در رس هاي اصفهان، چهار محال بختياري و گيلان به ترتيب 5.42-9.13 و 6.63-14.67 و 8.87-10.36 سانتي مول در کيلوگرم بود. ميانگين تثبيت پتاسيم رس هاي خاک (بجز رس هاي گيلان) با گنجايش تبادل کاتيوني کل رس هم بستگي معني داري داشت. در رس هاي اصفهان، تثبيت پتاسيم با گنجايش تبادل کاتيوني لايه چهار وجهي هم بستگي معني داري داشت، در حالي که در دو استان ديگر هم چنين هم بستگي ديده نشد. ميانگين مقدار پتاسيم تثبيت شده رس هاي خاک استان هاي بررسي شده به ترتيب زير بود:رس هاي گيلان > رس هاي چهارمحال وبختياري > رس هاي اصفهان.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 387
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی