نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1399 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر تمرین استقامتی، مقاومتی و همزمان بر عملکرد قلب زنان میانسال سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: سازگاری های عملکرد قلب تحت تاثیر جنس، سن، شدت تمرین و نوع ورزش می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و همزمان بر عملکرد قلب زنان میانسال سالم بود. روش ها: در این مطالعه، چهل زن میانسال با میانگین 3/45± 44/62 سال، قد 4/87± 157/75 سانتی متر و وزن 10/64± 73/27 کیلوگرم به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی (در هر گروه 10 نفر) شامل گروه های کنترل، استقامتی، مقاومتی و همزمان تقسیم شدند. برنامه های تمرین به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته انجام گرفت. گروه استقامتی به دویدن با شدت 65% تا 80% ضربان قلب بیشینه روی نوار گردان پرداختند. گروه مقاومتی تمرینات ورزشی را با شدت 65% تا 80% یک تکرار بیشینه انجام دادند. گروه همزمان نیمی از هر دو تمرین استقامتی و مقاومتی را در هر جلسه اجرا کردند. متغیرهای عملکردی قلب آزمودنی ها به روش اکوکاردیوگرافی تک و دو بعدی اندازه گیری شد. نتایج: حجم پایان سیستولی، حجم ضربه ای، برون ده قلبی و شاخص برون ده قلبی در گروه های تمرین استقامتی، مقاومتی و همزمان پس از فعالیت افزایش معنی داری یافت (0/05>P). همچنین کسر تخلیه در گروه های تمرین استقامتی و همزمان افزایش معنی داری نشان داد (0/05>P). نتیجه گیری: هشت هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و همزمان باعث بهبود عملکرد قلب زنان میانسال سالم می شود. همچنین تاثیر تمرین همزمان بیشتر از تمرین استقامتی و تمرین استقامتی بیشتر از تمرین مقاومتی می باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خانی، ف.، و نیک بخت، ح.، و غزالیان، ف.، و برزگر، م. (1399). تاثیر تمرین استقامتی, مقاومتی و همزمان بر عملکرد قلب زنان میانسال سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 8(3 ), 1-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=558902Vancouver : کپی

خانی فاطمه، نیک بخت حجت اله، غزالیان فرشاد، برزگر مجید. تاثیر تمرین استقامتی, مقاومتی و همزمان بر عملکرد قلب زنان میانسال سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1399 [cited 2022May26];8(3 ):1-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=558902IEEE : کپی

خانی، ف.، نیک بخت، ح.، غزالیان، ف.، برزگر، م.، 1399. تاثیر تمرین استقامتی, مقاومتی و همزمان بر عملکرد قلب زنان میانسال سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 8(3 ), pp.1-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=558902. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 211 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی