برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1399 , دوره  23 , شماره  4 ; از صفحه 70 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

سطح رضایتمندی کارکنان از طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک) در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1398

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پرداخت مبتنی بر عملکرد (طرح قاصدک)، مدل پرداختی است که سعی بر ارائه پاداش به ابعاد کمی عملکرد دارد و ارائه کنندگان خدمات سلامت را در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده از طریق انگیزاننده های مالی تشویق می کند. هدف پژوهش حاضر تعیین سطح رضایتمندی کارکنان از طرح قاصدک در سال 1398 بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و به روش مقطعی بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. داده ها به وسیله پرسشنامه گردآوری شدند و با آزمون های تی مستقل، ANOVA، و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: متوسط نمره رضایتمندی کارکنان گروه های پزشکی، پرستاری، پشتیبانی و پاراکلینیکی کمتر از حد متوسط بود (2/33 از 5). ارتباط معناداری میان مقدار رضایت از پرداخت مبتنی بر عملکرد با واحد محل اشتغال کارکنان مشاهده نشد (p-value=0/330). همچنین، بین متغیرهای سن و سوابق کاری کارکنان با میزان رضایتمندی آنان نیز ارتباط معنا داری مشاهده نشد(p-value=0/945) و (p-value=0/823)، به ترتیب، اما بین رضایتمندی کارکنان با رسته شغلی آنان ارتباط معنادار مشاهده شد(p-value=0/042). بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی به ترتیب مربوط به رسته های شغلی پزشکی و اداری مالی بود. نتیجه گیری: رضایت کارکنان از سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های موردمطالعه، به ویژه در میان کارکنان غیر بالینی، در حد قابل قبول نیست و این مساله می تواند در عملکرد و کیفیت کار کارکنان تاثیرگذار باشد. بنابراین نیاز به تامل و توجه بیشتر مسئولین در این زمینه وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غیبی، ر.، و نوری زاده طهرانی، پ.، و علی پناه دولت آباد، م.، و علی حسینی، س.، و آرین خصال، آ. (1399). سطح رضایتمندی کارکنان از طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک) در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1398. مدیریت سلامت, 23(4 ), 70-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=558554Vancouver : کپی

غیبی رکسانا، نوری زاده طهرانی پدرام، علی پناه دولت آباد مبارکه، علی حسینی سمیرا، آرین خصال آیدین. سطح رضایتمندی کارکنان از طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک) در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1398. مدیریت سلامت. 1399 [cited 2021December02];23(4 ):70-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=558554IEEE : کپی

غیبی، ر.، نوری زاده طهرانی، پ.، علی پناه دولت آباد، م.، علی حسینی، س.، آرین خصال، آ.، 1399. سطح رضایتمندی کارکنان از طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک) در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1398. مدیریت سلامت, [online] 23(4 ), pp.70-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=558554. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی