نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  1 ; از صفحه 23 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اولتراسونوگرافي ساختارهاي طبيعي دستگاه توليد مثل درمرغهاي تخمگذار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده پزشکی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
هدف: کاربرد سونوگرافي در مطالعه ساختارهاي طبيعي دستگاه توليد مثل مرغهاي تخمگذار و مقايسه سه رهيافت سونوگرافي ايستاده، خوابيده به پشت و خوابيده به پهلو.طرح: مطالعه مشاهده اي.حيوانات: هفده قطعه مرغ تخمگذار نژادهاي لاين با سن 56 هفته.روش: از هر پرنده در سه رهيافت ايستاده (st)، خوابيده به پهلو (Lt) و خوابيده به پشت (Do) سونوگرافي به عمل آمد. قطر زرده با آلبومين، ضخامت آلبومين، تعداد زرده، تعدادفوليکول وابعاد تخم مرغ داراي پوسته ثبت گرديد. تجزيه و تحليل آماري، آناليز واريانس يکطرفه وضريب هم بستگي پيرسون.نتايج: موارد قابل مشاهده و اندازه گيري شامل: فوليکول، زرده، زرده با آلبومين، آلبومين و تخم مرغ با پوسته بودند. در سه رهيافت مورد مطالعه اختلاف معني داري در اندازه گيري ساختارهاي فوق مشاهده نگرديد.(p>0.05)  ميانگين تعداد فوليکول و زرده به ترتيب 0.89± 3.12 و 0.51 ±2.68 و ميانگين قطر زرده آلبومين دار و ضخامت آلبومين به ترتيب 0.15 ±4.45 سانتيمتر و 0.04 ±0.29 ميليمتر بودند. ضريب همبستگي بين قطر کوچک و بزرگ تخم مرغ اسکن شده و تخم مرغ توليد شده در رهيافت ايستاده به ترتيب 0.583 و r=0.480، رهيافت خوابيده به پهلو به ترتيب 0.456 و r=0.589 و در رهيافت خوابيده به پشت به ترتيب 0.522 وr=0.605  بود.نتيجه گيري: با توجه به اينکه اختلاف معني داري در اندازه گيري ساختارهاي مورد مطالعه در بين سه رهيافت مشاهده نگرديد. از آنجايي که پرنده ها در وضعيت ايستاده راحت و آرامتر بودن و تخمدان، زرده و اويدوکت در اين وضعيت در حالت و شکل طبيعي خود قراردارند. لذا اين روش نسبت به وضعيتهاي خوابيده ارجح مي باشد. با در نظرگرفتن نتايج حاصله مي توان اظهارنمود که تصويربرداري اولتراسونيک روشي کارآمد براي مطالعه ساختارهاي طبيعي دستگاه توليد مثل در مرغهاي تخمگذار مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عالی مهر، م.، و فرخی اردبیلی، ف.، و احمدی، ی. (1383). مطالعه اولتراسونوگرافی ساختارهای طبیعی دستگاه تولید مثل درمرغهای تخمگذار. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 59(1), 23-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5581Vancouver : کپی

عالی مهر منوچهر، فرخی اردبیلی فرهاد، احمدی یلدا. مطالعه اولتراسونوگرافی ساختارهای طبیعی دستگاه تولید مثل درمرغهای تخمگذار. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1383 [cited 2022May22];59(1):23-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5581IEEE : کپی

عالی مهر، م.، فرخی اردبیلی، ف.، احمدی، ی.، 1383. مطالعه اولتراسونوگرافی ساختارهای طبیعی دستگاه تولید مثل درمرغهای تخمگذار. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 59(1), pp.23-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5581. 

 
بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی