نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 205 تا صفحه 216 .
 
عنوان مقاله: 

تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشاني در شرايط مزرعه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور مطالعه روند توليد و تجمع ماده خشك و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي به دانه هاي ارقام گندم تحت تنش رطوبت و در مراحل مختلف نمو، آزمايشي مزرعه اي، در قالب طرح كرتهاي خردشده بر پايه بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار و به مدت دو سال زراعي (1381-1379) در ايستگاه تحقيقات كشاورزي طرق مشهد به اجرا درآمد. تيمارهاي تنش رطوبتي در هفت سطح شامل: D1: آبياري كامل، D2: قطع آبياري از يك برگي تا گل انگيزي، و در تيمارهاي بعدي قطع آبياري و جلوگيري از بارندگي به ترتيب،D3: از يك برگي تا گل انگيزي، D4: از گل انگيزي تا ابتداي ساقه رفتن، D5: از ابتداي ساقه رفتن تا ظهور برگ پرچمي، D6: از ظهور برگ پرچمي تا گرده افشاني و D7: از گرده افشاني تا اواخر مرحله دانه بندي (خميري نرم) در كرتهاي اصلي و چهاررقم گندم روشن، قدس، مرودشت و چمران در كرتهاي فرعي قرار گرفتند. نتايج تجزيه مركب نشان داد، اثر تنش رطوبتي بر عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه‌، شاخص برداشت، ميزان ماده خشك توليدي در مراحل مختلف نمو، ميزان ماده خشك انتقال يافته، بازدهي انتقال مجدد ماده خشك، درصد انتقال مجدد ماده خشك، وزن خشك سنبله (بدون دانه در مرحله گرده افشاني)، تنزل دماي كانوپي (CTD)، طول دوره پرشدن دانه ها و ارتفاع بوته معني دار بود (P<0.05). اعمال تنش رطوبتي قبل از مرحله گرده افشاني گندم (تيمارهاي D5 و D6) موجب كاهش شديد ماده خشك توليدي، عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه، وزن خشك سنبله، و ارتفاع بوته گرديد. با اعمال تنش از مرحله گرده افشاني تا خميري نرم (تيمار D7) ميزان ماده خشك انتقال يافته و بازده انتقال مجدد ماده خشك به ترتيب حدود 261 ميلي گرم و 33.9 درصد نسبت به تيمارهاي D4، D5 و D7، درصد انتقال مجدد ماده خشك نسبت به تيمار D1 افزايش يافت. اعمال تنش پس از گرده افشاني علاوه بر محدوديت منبع، باعث محدوديت مخزن و كاهش تنزل دماي كانوپي (CTD) شد. رقم روشن بيشترين ارتفاع بوته، طول پدانكل و درصد انتقال مجدد ماده خشك و رقم چمران بالاترين عملكرد دانه، و ميزان ماده خشك انتقال يافته را بخود اختصاص داد و از زودرسي نسبي برخوردار بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدسی، م.، و جلال کمالی، م.، و چایی چی، م.، و مظاهری، د. (1382). تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای. پژوهشهای زراعی ایران, 1(2), 205-216. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55641Vancouver : کپی

قدسی مسعود، جلال کمالی محمدرضا، چایی چی محمدرضا، مظاهری داریوش. تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای. پژوهشهای زراعی ایران. 1382 [cited 2022May18];1(2):205-216. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55641IEEE : کپی

قدسی، م.، جلال کمالی، م.، چایی چی، م.، مظاهری، د.، 1382. تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای. پژوهشهای زراعی ایران, [online] 1(2), pp.205-216. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55641. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 272 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی